Leesmap april 2021

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

PAøSKS Silent Key

PA3BFH Silent Key

Het bestuur ontving het bericht dat ons afdelingslid Herman van den Berg PA3BFH is verleden.
Herman was een fanatiek DX-er en contester, voornamelijk in zijn favoriete mode CW.
QSL was voor hem een vanzelfsprekend iets: Buro, LoTW, eQSL, Clublog, QRZcom, DCL of Direct.

Zijn nabestaanden hebben een deel van zijn hobby-spullen aan de afdeling geschonken.
Het bestuur dankt hen hiervoor en wenst hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

QSL-kaarten

Uw QSL-manager heeft weer een pakket QSL-kaarten ontvangen van het DQB.
Hoe te handelen om ze in uw bezit te krijgen staat in een eerder bericht  Uw QSL-kaarten en COVID19

Leesmap maart 2021

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Antenne-nieuws

De Antenne-sectie is uitgebreid met een zelfbouw-dipool voor 2 banden. De auteur Markus PE1HOY maakte daarbij gebruik van een  bouwpakket van HF kits.

Online Jaarvergadering 2021

Beste leden,

De ledenvergadering die normaal in januari wordt gehouden is verplaatst naar 16 februari 2021. Aanvang 20:00 uur.
Deze vergadering gaat bovendien online.
U ontvangt vóór de vergadering een link om deel te nemen.

Heeft u opmerkingen, voorstellen of andere leuke suggesties, geef dit dan door aan de secretaris.

Markus van der Vlugt – PE1HOY
Secretaris

QSL-kaarten

Uw QSL-manager heeft weer een pakket QSL-kaarten ontvangen van het DQB.
Hoe te handelen om ze in uw bezit te krijgen staat in een eerder bericht  Uw QSL-kaarten en COVID19

Leesmap januari 2021

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

PA1LOI Silent Key

PA1LOIOns bereikte het trieste bericht dat op 17 december 2020 ons lid en oud-bestuurslid
Louis van der Lugt PA1LOI
op 88-jarige leeftijd is overleden.

Louis haalde op latere leeftijd een zendmachtiging en heeft van 1995 t/m 2004 als penningmeester deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur en was na deze periode nog lange tijd een vaste bezoeker van de afdelingsactiviteiten.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe met dit verlies.