Leesmap juni 2022

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Leesmap mei 2022

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Leesmap april 2022

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Crash/SRS Radio Weekend 2022

Leesmap maart 2022

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

We gaan weer van start!

De bijeenkomsten worden weer gehouden!

Waar?
In het wijkcentrum “De Meent” in Amstelveen. Orion 3
Er is voldoende parkeergelegenheid en ook eenvoudig te bereiken met tramlijn 25.
De aanvang is 20:00 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats in een van de bovenzalen. Een lift is aanwezig.
Koffie, thee en andere dranken zijn voor eigen rekening en beneden verkrijgbaar aan de bar.

Dinsdag 8 maart 2022
Bijpraten en ophalen / inleveren van QSL kaarten.

Dinsdag 12 april 2022
Bespreken van de VR stukken (alleen toegang voor leden).

Dinsdag 10 mei 2022
De grote verkoping.
Er is veel te koop uit de nalatenschap van radiozendamateurs.
Er kunnen ook spullen worden ingebracht.
Daarop graag je naam en call vermelden.
Er wordt 10% ingehouden voor de afdelingskas.

Dinsdag 14 juni 2022
Bijpraten en ophalen / inleveren van QSL kaarten.

Zaterdag 14 mei en Zondag 15 mei 2022
Het molenweekend.
De kans om je antenne, QRP-set te testen, of andere leuke experimenten te doen.
We hebben een mooie locatie en wel het ijsbaan terrein in Ouderkerk a/d Amstel.
Zet de datum alvast in de agenda, meer informatie volgt.

PA1BQN Silent Key

Ons bereikte het trieste bericht dat op 5 december 2021 ons lid en oud-bestuurslid Rob Diks PA1BQN is overleden.

Rob maakte van 1997 tot 2000 deel uit van het afdelingsbestuur en ontving in 1986 de Gouden Speld voor zijn verdiensten voor de Veron.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe met dit verlies.

Leesmap februari 2022

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Leesmap januari 2022

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Aanspreekpunt EMC-EMF?

Storingsbestrijding in onze hobby is een onderwerp geworden waar we allemaal wel belangstelling voor hebben. Bij EMC/EMF ligt de nadruk op storingen van allerlei aard die wij in onze gewone woonomgeving ondervinden bij het uitoefenen van onze hobby.
De vraag is ondergaan we dit gelaten of kunnen/willen wij hier iets aan doen?

Gelukkig zijn zendamateurs altijd bezig met het bedenken van oplossingen.
Zo is binnen de VERON de EMC-EMF commissie hiermee al heel wat jaren aan de gang. Vanuit de VERON is nu het plan opgevat om de verschillende afdelingen in het land steeds meer te betrekken bij het signaleren en oplossen van voorkomende situaties.

Cursus in 2022

De EMC-EMF-commissie gaat in de periode van maart tot september 2022 op verschillende plaatsen in het land EMC-cursusdagen verzorgen. Deze EMC-EMF opleiding in onze regio Noord Holland wordt gefaciliteerd door afdeling den Helder.

De datum voor deze EMC-EMF opleiding zal, na de aanmeldingen, worden ingepland op een zaterdagochtend in het komende seizoen. Als afdeling kunnen we vertegenwoordigd worden door twee personen maar dit aantal kan eventueel uitgebreid worden.
De bedoeling van deze cursus is dat je daarna een van de EMC-aanspreekpunten in de afdeling wordt. De EMC-EMF commissie zal natuurlijk bijspringen waar nodig bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van specifieke problemen.

De deelnemers aan de cursus zullen in contact blijven met de EMC-EMF commissie en zullen jaarlijks (b.v. via een Teams-meeting) op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en ervaringen kunnen dan worden uitgewisseld.

De inhoud van deze EMC-EMF-training 2022 bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk.

THEORIE:

• EMC-richtlijn en de RZA
• VERON EMC-EMF commissie en het AT
• Smal- en breedband storingen
• Meest voorkomende stoorbronnen
• Stappenplan opsporen van stoorbronnen

PRAKTIJK:

• Luisteren en herkennen van storingen
• Lokaliseren van stoorbronnen binnen en buiten
• Oplossen van de storingen en hoe deze te (be)handelen
• Ondersteund met behandelen van vele praktijk gevallen met video’s van demonstraties van verschillende stoorbronnen.

Dus heb jij ook interesse in deze storingsproblematiek en wil je hiermee ook eens echt serieus aan de gang? Grijp je kans en meld je voor 15 januari 2022 aan voor deelname aan deze cursus bij onze secretaris Markus van der Vlugt – PE1HOY.