JOTA 2014

RS-LogoDit jaar doen wij als afdeling na lange afwezigheid weer mee aan een JOTA (Jamboree On The AIr) bij scouting Kantankye, Princesselaan 6, in Amstelveen in het weekend van 17 t/m 19 oktober.
Het gaat om een relatief kleinschalige opzet om te zien of we het volgend jaar met meer tijd en betere planning wat grootser kunnen aanpakken.

Het programma is grofweg als volgt:
vrijdag avond 19:00+ opbouwen radio stations, eventueel helpen met de jongste die kleine soldeer pakketjes gaan bouwen (signaal zoekers en electronische dobbelstenen etc.)
zaterdag 9:30-12:00 openhuis scouting en activiteiten voornamelijk voor de jongere leden. Nadruk voor ons ligt dan met name op VHF/UHF
zaterdag 13:00+ met name HF voor de oudere scouts, in de avond vooral gericht op de DX verbindingen volgens het thema “after daylight”, eventueel VHF (EME).

Inmiddels is er apparatuur toegezegd voor 2 HF stations en 1 VHF/UHF station.
Er word 1 toren gepionierd van een meter of 10-15 hoog voornamelijk voor de hogere banden en een tweede HF-station.
Het andere HF-station komt in de boom te hangen (de antennes dan natuurlijk hi).

Mocht je tijd en zin hebben om die dagen ons te komen helpen. Dan hoor ik dat graag. Ik roep zeker onze jeugdleden op om hun leeftijdsgenoten in onze geweldige hobby in te weiden.

Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met de jeugdcoördinator van de afdeling Andor PA9D (at) veron.nl

Fort van Uithoorn en DARES gefilmd

Furt UithoornDe bemanning van het Fort bij Uithoorn en DARES oefenden in het inrichten van een veldpost cq demonstratie- opzet tot lering en vermaak voor alle betrokkenen.

De verfilmiing van de gezamelijke inspanning PH6FBU/DARES tijdens de jongste Monumentendag is hier op YouTube te zien.


Vernieuwde Amstelstraler

Zoals bekend wordt de Amstelstraler alleen nog als PDF per E-mail verstuurd, respectievelijk op de website beschikbaar gesteld.
Nu er niets meer gedrukt en per post verstuurd hoeft te worden, wordt het voor de nieuwe redactie (Debora PF9DC) weliswaar eenvoudiger, maar haar verhuizing, de nieuwe opzet van ons lijfblad en nog wat andere zaken waren aanleiding om dit jaar slechts 3 Amstelstralers het licht te doen zien.
Volgend jaar worden er weer gewoon vier nummers gegenereerd.

De zomer-editie 2014 van de Amstelstraler, 35e jaargang nummer 2, is inmiddels verzonden. Mocht u hem niet hebben ontvangen dan graag een mail naar de secretaris van de afdeling.

Activering Molen De Zwaan op 10 en 11 mei 2014

QSL De ZwaanDr YL’s es dr OM’s,
Graag nodig ik jullie uit om tijdens het Molenweekend deel te nemen aan de activering van Molen De Zwaan aan de Binnenweg 2 te Ouderkerk a/d/ Amstel.
Die deelname kan zijn als operator of als belangstellende bezoeker.
Wij hopen dat er veel jeugdige operators zullen zijn die deze kans aangrijpen om operationele praktijk op te doen. Uiteraard zijn ook volwassen operators welkom.

De voorbereidingen voor de activering zijn in volle gang en verlopen naar wens. Zo heeft het Agentschap Telecom toestemming verleend om tijdens de activering de radioroepnaam PA6DEZWAAN te gebruiken.
De molenaar heeft opnieuw zijn gastvrijheid getoond door toe te staan dat wij op het terrein van de molen het amateurradiostation mogen opbouwen. De vaste adverteerder in de Amstelstraler Bouwbedrijf JMM, verzorgt weer de Pipowagen en een tijdelijk toilet.

Andor PA9D heeft de regie over het HF-gebeuren terwijl Stan PA1EDB hetzelfde doet voor het VHF-station.

Het programma voor het Molenweekend is als volgt.
Zaterdag 10 mei
09.00 begin opbouw antennes voor HF en VHF en installatie van transceivers in de Pipowagen
10.00 eerste QSO’s
21.00 einde eerste dag activering

Zondag 11 mei
09.00 eerste QSO’s
16.00 einde van activering en demontage van antennes

Mochten er vragen zijn dan kun je mij mailen.
Ik hoop jullie te mogen begroeten op 10- en 11 mei a.s.

73 de Geert PA7ZEE

SDR is er nu voor iedereen

De afdeling VERON VRZA Twente biedt een ieder die belangstelling heeft of kennis wil maken met Software Defined Radio de mogelijkheid deel te nemen aan het Zelfbouwproject LIMA SDR.
Het Lima SDR zelfbouw project is ontwikkeld door Deutscher Amateur-Radio-Club e. V. Ortsverband Duisburg (L02). Lima-SDR is een zelfbouw project voor iedereen die zich voor Software Defined Radio technologie interesseert. Omdat de Lima SDR ook geschikt is voor degene die geen ervaring hebben met de moderne componenten of geen ervaren zelfbouwers zijn, was dit voor de VERON-VRZA afd. Twente het ideale zelfbouwproject voor geïnteresseerden in Software Defined Radio. Het concept voldeed aan alle eisen die we vooraf gesteld hadden. Zoals prijs kwaliteit, eenvoudig in te regelen en geen bijzondere apparatuur noodzakelijk. Ook de aanwezigheid van een bouwbeschrijving waarin stap voor stap de opbouw is beschreven was voor ons van doorslag gevende aard. Een bijkomend voordeel van deze bouwbeschrijving is dat na iedere stap een test volgt voordat je verder bouwt. Zo wordt voorkomen dat je fouten moet zoeken of erger, dat er iets stuk gaat omdat een voorgaand deel niet goed is.
De originele bouwbeschrijving is in het Duits. Een Nederlandse vertaling is gemaakt door de VERON Afd. Woerden.
Binnen de afdeling waren er al zendamateurs die ervaring hadden met de Lima SDR. Het enthousiasme waarmee zij de Lima SDR hebben gebouwd en de opgedane kennis was mede aanleiding dit zelfbouwproject op te starten. Zo maakte Roy PE1ONW met zijn broer PA3TON de eerste verbinding met IS0RHV Rapport 5:5 met 1watt. De conclusie was dan ook dat de Lima SDR zich kan meten met het hoogste segment analoog.
Bij voldoende deelnemers is de VERON-VRZA afdeling Twente bereid een zelfbouwkit samen te stellen en ook voor een bepaalde tijd technische ondersteuning te  leveren.

De kit bestaat uit:

  • Alle componenten;
  • Printplaten met voorgesoldeerde SMD component (SI 750SMT). Deze mogelijkheid wordt geboden om ook degene die geen ervaring hebben met het solderen van een SMD component te verzekeren van een goed werkende SDR;
  • Behuizing;
  • Geprogrammeerde controllers (16F84A-04P en ATTINY 45-20PU) ;
  • Software;
  • ESD polsbandje met gebruiksinstructie.

Een prijs indicatie voor de Lima SDR kit is voor RX + TX € 220,00 en alleen voor het RX deel € 150,00. U ontvangt dan te zijner tijd een mail of er voldoende belangstelling is. Bij onvoldoende belangstelling ontvangt u van ons een besteladvies. Bij voldoende belangstelling ontvangt u de juiste prijs (deze is afhankelijk van het aantal deelnemers). U kunt dan het geld overmaken en bij ontvangst van het geld wordt uw deelname bevestigd.

Het Lima SDR project van de afdeling VERON VRZA is nu definitief van start gegaan ondanks dat het feit  dat het nog wel even zal duren voor dat het SDR LIMA project in  Electron zal worden gepubliceerd. Kijk maar eens op de web site van de afdeling Twente.

PAøKJB Silent Key

PAøKJB Silent Key

Op de VR in 2005Ons bereikte het droevige bericht dat op 18 april 2013 in zijn woonplaats Uithoorn op 95-jarige leeftijd is overleden:
Karst Johannes Breman
PAøKJB

Karst was tot voor kort een trouwe bezoeker van de verenigingsavonden en nam als fervent CW-er aan vele evenementen deel. Jaren vertegenwoordigde hij als (mede)afgevaardigde onze afdeling op de jaarlijkse vergadering van de Veron Verenigingsraad.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op dinsdag 23 april van 13.30 tot 13.50 uur in Uitvaartcentrum Finnema, Zwarteweg 108 te Aalsmeer. Aansluitend zal om 14.00 uur de afscheidsplechtigheid gehouden worden in de aula van de Gemeentelijke begraafplaats aan de Noorddammerweg te Uithoorn, waarna om circa 14.45 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden.

PAøIF Silent Key


Ons bereikte het droevige bericht dat in de nacht van 21 op 22 januari 2010 is overleden:
Jaap Kroon
PAøIF

Jaap was een van de oprichters van VERON Amstelveen en zou dit jaar 89 jaar zijn geworden.
De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag 27 jan om 12:30 uur
in Enschede op het crematorium Usselo, ingang West.

Reeds in 1939 gelicentieerd is hij meer dan zeventig jaar als radio zendamateur actief geweest. Nu Silent Key zullen velen van ons één of meer QSO’s met hem hebben gemaakt en zijn stem of prachtige CW-handschrift herinneren.
Als oud-lid van de afdeling Amstelveen willen wij hem graag gedenken voor zijn vele verdiensten die hij als medeoprichter in 1975, als bestuurslid en CW-cursusgever voor ons heeft gehad. Tevens was hij een graag geziene deelnemer aan de jaarlijkse velddagen waar hij ons liet genieten van zijn CW-vaardigheden die hij ook demonstreerde in de wekelijkse CW-ronde op 80 meter.
In 2006 werd hem de Gouden Speld van de VERON uitgereikt voor zijn vele aktiviteiten voor de VERON in het algemeen en in het bijzonder ‘zijn’ afdeling Amstelveen.
Hij was een goed luisteraar en een aimabel mens die ons vaak wijze raad kon geven in moeilijke momenten. Helaas is hij ons plotseling ontvallen maar hij zal blijven voortleven in onze herinnering.

Waardering

Zo nu en dan blijkt uit een reactie dat de inspanningen van bestuur, redactie en webmaster toch wel op prijs worden gesteld …

Wat ben ik weer blij
de email binnen met de Amstelstraler er bij!
Lezen doe ik het met veel plezier
ook al is hij niet van papier.
In deze donkere dagen
weet je met zo’n blad wat je aan de Sint kan vragen.
Materiaal voor de hobby minimaal
maar voor dat ik helemaal afdwaal:
Heel veel dank voor het afgelopen jaar.
De Amstelstraler is meer waard dan een zilverbaar.

Hartelijke groet van een spontaan rijmende ontvanger!
Charles PD1CL

Een First voor PE1DHR en PA3CGG

Op 2 meter (5 juli 2009)
vanuit Bert’s nieuwe woonplaats: Oosterhout – NB

Experimentele Antenne van PE1DHROnder verre van ideale omstandigheden (wat mijn antenneopstelling betreft) hebben we gisteravond een vlekkeloze verbinding tot stand gebracht op 145.400 FM. Signaalsterkte was S3-4 en de ontvangst was bij 25 W onderhevig aan QSB maar bij 50 W ging het bijna ruisvrij.

Mijn  antenne is een 2 x 5 elements kruisyagi van onbekende herkomst.
De antenne staat op het dak van mijn garage tussen de muren op 4 meter hoogte en straalt tegen de daken van de huizen aan de andere kant van de straat.
De polarisatie was vertikaal.

Dit resultaat geeft goed hoop op verdere verbetering als het zaakje op de schoorsteen zit en ik tot in de verste verten geen obstakels meer heb.
Ik denk niet dat Amstelveen tot de mogelijkheden behoort maar je weet het maar nooit.

PAøGE Silent Key


Ons bereikte het droevige bericht dat op maandag 2 maart 2009 is overleden:

Jan de Vries
PAøGE

Jan was een van de oprichters van VERON Amstelveen en is 74 jaar geworden.
Naar zijn wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.