Een First voor PE1DHR en PA3CGG

Op 2 meter (5 juli 2009)
vanuit Bert’s nieuwe woonplaats: Oosterhout – NB

Experimentele Antenne van PE1DHROnder verre van ideale omstandigheden (wat mijn antenneopstelling betreft) hebben we gisteravond een vlekkeloze verbinding tot stand gebracht op 145.400 FM. Signaalsterkte was S3-4 en de ontvangst was bij 25 W onderhevig aan QSB maar bij 50 W ging het bijna ruisvrij.

Mijn  antenne is een 2 x 5 elements kruisyagi van onbekende herkomst.
De antenne staat op het dak van mijn garage tussen de muren op 4 meter hoogte en straalt tegen de daken van de huizen aan de andere kant van de straat.
De polarisatie was vertikaal.

Dit resultaat geeft goed hoop op verdere verbetering als het zaakje op de schoorsteen zit en ik tot in de verste verten geen obstakels meer heb.
Ik denk niet dat Amstelveen tot de mogelijkheden behoort maar je weet het maar nooit.

PAøGE Silent Key


Ons bereikte het droevige bericht dat op maandag 2 maart 2009 is overleden:

Jan de Vries
PAøGE

Jan was een van de oprichters van VERON Amstelveen en is 74 jaar geworden.
Naar zijn wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

 

Nieuwe QSL-manager voor Rø2

Per 2 februari 2009 is Theo Scheltes, PA1TO, door de DQB-commissie aangesteld als Regionale QSL-manager (RQM) voor regio ø2.
Op de eerstvolgende clubavond draagt PA3ALG de koffer over aan PA1TO en dient u vanaf dat moment voor alle QSL-aangelegenheden bij Theo aan te kloppen.

De Nieuwe Website www.pi4asv.nl

A02 web siteHet was even ‘aanpoten’ maar in ieder geval is de klus binnen een maand geklaard. Nog een enkele inactieve link naar een ‘gereserveerde’ pagina waar nog inhoud voor moet worden gegenereerd, maar we kunnen stellen dat per vandaag, 28 juni 2008, de ‘under construction’-status tot het verleden behoort.

Hoe actueel en informatief deze site zal zijn (en blijven), wordt mede bepaald door hetgeen u aanlevert.
Zonder uw input blijft het een eenmansaangelegenheid en dat kan nooit de bedoeling zijn, toch?
De oude Aø2-site houden we vooralsnog toegankelijk, maar wordt niet langer bijgewerkt noch onderhouden.

Reacties en/of commentaar richten aan de webmaster PA3ALG

Donatie Partytent

De nieuwe partytent

Monika PA3FBF draagt onze vereniging wel een bijzonder warm hart toe.
Dankzij haar gulle donatie hebben we vanaf nu de beschikking over en prachtige grote partytent!
De afgelopen velddagen hebben we daar al dankbaar gebruik van kunnen maken.
Namens alle leden veel dank!

 

Nieuwe website voor Aø2

Uw webmaster had het voornemen om rond de jaarwisseling een vernieuwde site voor de afdeling te activeren.
Voornamelijk omdat het onderhoud van de in 2003 haastig en met beperkte kennis opgezette site nogal problematisch is, maar ook omdat na vijf jaar een opfrisbeurt zeker geen kwaad kan.

De plotselinge vernieuwing van de VERON website en de daarmee gepaard gaande ‘ontkoppeling’ van geïntegreerde zaken op haar oude site, die nu als Website voor Experimenteel Radio Onderzoek (WERON) door het leven gaat, heeft het proces versneld.
Met de ‘ziel’ van de site gereed en omdat het onderhouden van twee sites niet alleen tijdverslindend maar ook zinloos is, wordt deze nieuwe PI4ASV-site ‘under construction’ per 31 mei 2008 vroegtijdig vrijgegeven.

Het navigeren op deze site is anders dan u gewend was, maar een surfende radio-amateur zal daar weinig moeite mee hebben.
Via deze kolom houden we u op de hoogte van de voortgang van de migratie.
Onderwijl kunt u via bovenstaande link naar de oude pagina’s voor de nog onverwerkte zaken.
Reacties en/of commentaar richten aan de webmaster PA3ALG

Nieuwe mogelijkheid om de CW-kunst te beoefenen

Monika PA3FBFOns afdelingslid Monika PA3FBF wil iedereen bijstaan om de CW-vaardigheid te verbeteren. Zij is daartoe elke dinsdagavond vanaf 2100 lt QRV in de 2 m-band. Dus ook zendamateurs met een N-registratie kunnen hieraan deelnemen.
Oproep op 144,050 MHz en dan vervolgens QSY naar 144,070 MHz. Monika komt terug met dezelfde snelheid waarmee wordt geseind, dus ook op 5 wpm.
Geert PA7ZEE was een van de eersten en heeft, met het zweet op zijn voorhoofd, voor hem lange doorgangen geseind. Dat is heel wat anders dan een standaard QSO, maar je leert er veel van.

Helaas is door het overlijden van Monika op 15 september 2013 een einde gekomen aan deze mogelijkheid.
Misschien dat in de toekomst iemand anders deze activiteit van haar voortzet.

VERON Amstelveen gaat Digitaal

Ham Radio DeLuxeDit digitaal gaan van onze afdeling is op de jongste HH-vergadering meteen maar tot Thema voor 2008 verheven.
In een aantal sessies (m.n. op de technische avonden) zal nader worden ingegaan op de rol en mogelijkheden die de PC kan spelen in het leven van de zend- en luisteramateur anno 2008.

Hierbij wordt in theorie en praktijk aandacht besteed aan:
De techniek van het (de)coderen van digitale signalen.
De techniek van het besturen van radio(zend)apparatuur d.m.v. software.
Praktische voorbereiding op het integreren van dit laatste.
De mogelijkheid tot het zelf vervaardigen van een digitale interface.
Praktijksessies waarin dieper op het gebruik van diverse software wordt ingegaan.

Wij zien u graag op donderdag 24 april a.s. om, middels de voordracht van Lex PE1CVJ, nader geïnformeerd te over het waarom, hoe en wat van dit initiatief. Ook de ‘digitaal actieve’ leden kunnen een bijdrage leveren in de kennisoverdracht op dit gebied.
Let ook op de agenda onder ‘Bijeenkomsten’ voor mogelijke aanvullende informatie. Binnenkort treft u in de hoofdindex bovenstaand logo aan, waarlangs u toegang krijgt tot alles wat betrekking heeft op Thema 2008 alsmede aanvullende relevante informatie.

Hoera !

De vlag uit Samuel in de bloemetjes gezetOp 16 april 2008 ging in Aalsmeer de vlag in top. Gezien de begeleidende hoofdtelefoon kon het niet anders of het moest met Samuel, een van onze jeugdleden, te maken hebben.
En inderdaad, Samuel slaagde die dag voor het Novice-examen en werd daarvoor door zijn ouders in de bloemetjes gezet. Ook ons andere jeugdlid Carl-David legde die dag met goed gevolg het examen af. Maar daar bleef het niet bij, ook de overige zes examenkandidaten uit het ‘Opleidingsinstituut PA7ZEE’ gingen voldaan huiswaarts. Hierdoor ligt het percentage geslaagden nog steeds op 100 !
De sleutel tot dit succes? Vraag dat maar eens aan Geert. Prachtig om er weer 8 door onze afdeling opgeleide radiozendamateurs bij te hebben, t.w.: Samuel Hoogerwerf, Carl Scharnhorst, Frank Nijs, Nico Kuijper, Jan Zwart, Coos Keijser, Peter Elmers en Maurice Hunen.
Namens VERON Amstelveen: Van harte gefeliciteerd! Vanavond, 19 april zien we Samuel als PD1SAM in het Jeugdjournaal om 18:45 op Ned. 3

Heeft u ons kunnen vinden?

Mooi. Ik heb er een halve dag over gedaan, en nog langer om toegang te krijgen tot de Aø2-pagina’s teneinde de benodigde updates uit te voeren.

Het Hoofdbestuur heeft gemeend om na een aantal jaren de website een nieuw gezicht te geven.

Aldus lezen wij op de “vernieuwde” site van de VERON.
Alleen jammer dat dit zonder enig overleg met afdelingen die hun pagina’s bij de VERON hebben ondergebracht, en ogenschijnlijk ook zonder de functionerende webmaster te raadplegen, tot stand is gekomen.
Jammer, omdat daarmee een site, waar de W3C richtlijnen en correct HTML taalgebruik hoog in het vaandel stonden en met een schat aan informatie, als donderslag bij heldere hemel vervangen wordt door een site “under construction” waarvan tot nu toe geen enkele pagina heelhuids door de W3C-validatie komt.
Jammer, dat de integratie van de afdelingssite met de moedersite op deze wijze teniet wordt gedaan .

U begrijpt dat uw webmaster geen enkele verantwoording draagt voor niet functionerende links, het ontbreken van afbeeldingen en andere onvolkomenheden, al zal hij de komende dagen zijn best doen om e.e.a. aan te passen.