Het Jubileum & PI25ASV – 2004

PI25ASV QSL-kaartPrachtig weer met enthousiaste deelnemers en bezoekers, een uitstekende catering en, om het geheel nog meer luister bij te zetten, een speciaal voor deze gelegenheid in bedrijf gestelde windmolen op de achtergrond. Het weerzien van vele “oudgedienden” tijdens de receptie mag toch wel als een hoogtepunt worden aangemerkt.

De opbouw op vrijdag 3 september verliep voorspoedig en om 09.25 UTC kwam de eerste verbinding tot stand. Wanneer de volgende dag om 13.48 UTC het laatste station wordt ingeschreven, zijn 448 verbindingen met 47 landen tot stand gebracht, goed voor 218 prefixen uit 17 CQ-Zones.

Coördinator PE3WIMDe eerste QSL-kaart arriveerde op 4 september, op locatie afgeleverd door PD3UX, die ook ons ATV-signaal via PI6ATV had ontvangen. Binnen een week ontvingen we ook de eerste “direct QSL’s” vanuit Engeland en Japan.
Alle PI25-kaarten zijn inmiddels verzonden. Dit dank zij Alex, PE1CVJ, die niet alleen de nieuwe kaarten voor ons clubstation en “Special Event Station” ontwierp, maar laatstgenoemde ook maar “even” liet drukken.

De coördinator Wim PE3WIM, hier PSK bedrijvend vanuit de auto, kan trots zijn op wat tot stand is gebracht.
Een dankwoord aan hem (ook voor het genereren en plakken van de QSL-stickers); aan alle operators; aan de dames van de catering (onder de bezielende leiding van de voorzitter) en aan de secretaris voor alle inspanningen die er aan vooraf gingen, is zeker op zijn plaats.