Agenda voor de komende maanden

DatumActiviteit
14 januari 2020Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden).
Hierin legt het bestuur rekening en verantwoording af voor het gevoerde beleid en hebben de leden inspraak, of kunnen met voorstellen komen, met betrekking tot toekomstige activiteiten.
11 februari 2020Hanso Idzerda “100 jaar radio-omroep“
Een zeer mooie lezing van Gidi Verheijen PA0EJM.
Aanvang: 20:00 uur.

Het zal weinigen ontgaan zijn dat onlangs (op 6 november j.l.) herdacht werd dat de Friese radiopionier Hanso Idzerda 100 jaar geleden vanuit Den Haag het eerste radio-omroepprogramma in ons land heeft uitgezonden. Die uitzending werd overigens vrijwel uitsluitend door radioamateurs ontvangen.
Voor zijn uitzendingen had het Ministerie van Waterstaat hem de roepletters PCGG toegekend. Later (in 1930) kreeg hij een zogenaamde fabrikantenmachtiging met de roepletters PF1IDZ (de letters IDZ vormden de eerste 3 letters van zijn achternaam).

Hanso Idzerda en Jan Corver waren tijdgenoten, die veel hebben samengewerkt.Naar aanleiding van het evenement "Hanso Idzerda - 100 jaar radio-omroep" heeft PA0EJM een boek geschreven.
Dit boek is verkrijgbaar tijdens de lezing en/of kan voor € 16.50 besteld worden.
Meer over Gidi's boeken en andere publicaties vindt u hier.
29 februari / 1 maart 2020Crash Weekend 2020
10 maart 2020 Cilinder-dipool
Een goed werkende HF-antenne met de afmeting van een UHF-antenne.

De cilinder-dipool is een zeer kleine antenne die zeer goed binnenshuis te gebruiken is. De cilinder-dipool met twee Monster Energie drankblikken en een eenvoudige spoel, werkt prima op 15 meter.
Bert gebruikt deze antenne met QRP in CW-contesten, waarbij de antenne binnenshuis in gebruik is op een hoogte van 4 meter. Met drie verschillende cilinder-dipolen heeft Bert al een groot aantal DXCC landen gewerkt door heel Europa.
Bert - PA1B met cylinder-dipool

QRP'er Bert - PA1B met zijn cylinder-dipool


In de lezing worden de eigenschappen van deze bijzondere antenne behandeld, zoals de werking, de aanpassing en het bijzondere stralingsdiagram. Tevens zal aan de orde komen, welke lengte de cilinder dipool moet hebben voor bijvoorbeeld de 80 meter band.
De lezing omvat vele aspecten en is daardoor interessant voor de doorgewinterde amateur, maar ook zeker voor de beginner. Het wordt een leuke en leerzame avond.

Bekijk alvast de website van Bert.
14 april 2020Geen bijeenkomst i.v.m. COVID-19
9 mei 2020200 Jaar Uithoorn. met PA200UTH gaat niet door i.v.m. COVID-19
12 mei 2020Geen bijeenkomst i.v.m. COVID-19
9 juni 2020Nog geen gegevens beschikbaar.
juli - augustus 2020Geen bijeenkomst tijdens de vakantiemaanden juli en augustus.
8 september 2020Nog geen gegevens beschikbaar.
13 oktober 2020Nog geen gegevens beschikbaar.
10 november 2020Nog geen gegevens beschikbaar.
8 december 2020Jaarlijkse verkoopavond van door de leden ingebrachte (radio)spullen.