Open Dag met PI60ASV

Ter viering van 60 jaar VERON, was ons clubstation op 10 september 2005 met deze speciale roepnaam QRV vanuit het clubgebouw van ijsclub ‘De Amstelbocht’ aan het Molenpad in Ouderkerk a/d Amstel.
PA7ZEE met PAøJEB namens het HBOm meer bekendheid aan onze prachtige hobby te geven, maakten we er maar een open dag van.

Naast het afdelingstation werd ook de zelfbouwkant van onze hobby getoond. Met opzet niet alles van hoog technisch niveau, omdat het voor belangstellenden vaak een hele geruststelling is om iets te zien waarvan gedacht kan worden: “Dat zou ik ook wel kunnen maken”.

Het weer was beter dan verwacht en met circa 15 bezoekers, waarvan de helft jeugd, mogen we van een geslaagd evenement spreken.
Van het hoofdbestuur kwam Wim PAøJEB belangstelling tonen, wat zeer zeer op prijs werd gesteld.
Helaas geen ATV omdat, voordat het station kon worden opgebouwd, de aanwezigheid van Maarten PE2MD elders gewenst was.