Amstelstraler

Het voormalige kwartaalblad van afdeling A02

Amstelstraler is in 1979 ontstaan als een gratis mededelingenblad voor leden en voor verenigingen waarmee wij een bladuitwisseling hadden.
Zij verscheen 4x per jaar rond de 1e van de maanden maart, juni, september en december.

Velen hebben zich ingezet, bestuursleden en redactieleden, om gedurende die tijd vier afleveringen per jaar bij de leden in de bus te krijgen.
En al heel vroeg speelden vrijwilligers voor postbode teneinde de portokosten te beperken.

Vanaf 2017 werd het steeds problematischer om voldoende materiaal bijeen te brengen en met nog één aflevering in 2018 is na 40 jaar het doek definitief gevallen.

Hier de  Amstelstralers vanaf 2002