Amstelstraler

Het kwartaalblad van afdeling A02

Amstelstraler is in 1979 ontstaan als een gratis mededelingenblad voor leden en voor verenigingen waarmee wij een bladuitwisseling hadden.
Zij verscheen 4x per jaar rond de 1e van de maanden maart, juni, september en december.

Velen hebben zich ingezet, bestuursleden en redactieleden, om gedurende die tijd vier afleveringen per jaar bij de leden in de bus te krijgen.
En al heel vroeg speelden vrijwilligers voor postbode teneinde de portokosten te beperken.
Thans is Amstelstraler alleen nog in elektronische vorm (PDF) beschikbaar.

De redactie ziet meestal wel kans om Amstelstraler gevuld te krijgen, al zouden wij dat het liefst doen met uw pennenvruchten en onderwerpen die onze lezers het meest interesseren. Maakt u dat nu eens kenbaar, per e-mail of post, op een verenigingsavond of wanneer u zich inmeldt bij PI4ASV.

Kopij graag één maand tevoren inzenden.

Hier de jongste Amstelstraler

Hier de oudere Amstelstralers vanaf 2002