Introductiecursus Radiotechniek
op de
International School of Amsterdam

Klik hier om de ISA-site te bezoeken.VERON Amstelveen gaf een Introductiecursus Radiotechniek bij ISA die, al suggereert de naam anders, in Amstelveen is gesitueerd.

Jongeren in het begin van de 21e eeuw zijn handig met de mobiele telefoon, de pc en internet. Radio komt uit het stopcontact van de kabel thuis, of via FM in hun draagbare ontvanger. AM-radio is onbekend en maar door weinigen ooit ontvangen.
Dat radioamateurs hun eigen stations hebben, met niet alleen radio maar ook televisie, een relaisnetwerk t.b.v. mobile stations, radiocommunicatie via reflectie tegen de maan en hun eigen satellieten in de ruimte, is volkomen onbekend.

Docente Claire McQuillan De afdeling Amstelveen van de Veron ging dan ook graag in op de uitnodiging van de docente science, Claire McQuillan van ISA, om een introductiecursus radiotechniek te verzorgen voor een zestal leerlingen.

Magnetische velden via de o'head projector.Tijdens de lessen is uitstekend samengewerkt met de docente, die met metingen en demonstraties begrippen als elektrische- en magnetische velden in beeld bracht.

In een vijftal lessen is basiskennis van radiotechniek aangeboden. Niet alleen theorie, maar iedere leerling bouwde ook een eigen passieve ontvanger voor de AM-middengolf.
Gezien het internationale karakter van ISA, zijn de lessen in de Engelse taal gegeven. Ook de samenvattingen die na iedere les werden uitgereikt waren in het Engels. Deze samenvattingen werden in een mapje gedaan om door de leerlingen thuis nog eens door te kijken.

Tijdens de lessen zijn de volgende onderwerpen behandeld:

  • Korte geschiedenis van de ontwikkeling van radio, elektromagnetische golven, golflengte, frequentie, ontvanger/zender en detectie.
  • Selectiviteit, magnetisme, spoel, condensator, parallel kring en de Wet van Thomson.
  • Symbolen, schema’s, grafieken, metingen, weerstand en de Wet van Ohm.
  • Antenne, aarde, propagatie, modulatie en operationele vaardigheden bij ontvangst.
  • Demonstratie van Amateur-radio waarbij de leerlingen ook zelf verbindingen maken met de hulp van een gelicentieerde radioamateur.