De bijeenkomsten in januari 2007

Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering op 8 januari

Ook PE1DHR blijft als bestuurslid De herkozen voorzitter PA7ZEEMet 23% meer deelnemers t.o.v. het vorige jaar, merkte de voorzitter op dat er nog meer bekendheid moet worden gegeven aan de gratis borrel, voor een nog grotere opkomst.

Een van de vaste agendapunten is de verkiezing van bestuursleden. De vergadering herkoos de reglementair aftredende bestuursleden Geert, PA7ZEE, en Bert, PE1DHR, en sloot zich aan bij het bestuursvoornemen om geen voorstel in te dienen voor de 68e vergadering van de VERON Verenigingsraad op 21 april 2007, alwaar PA7ZEE, PA3RON en PAøKJB de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Wat er verder ter tafel kwam? Heel wat, maar laten we ons beperken tot enkele opmerkelijke besluiten en voornemens.

  • Vanzelfsprekend worden de onvolprezen reguliere bijeenkomsten en de technische avonden onder leiding van het illustere duo PA3GJP en PE1DHR gecontinueerd.
  • Behalve deelname aan de CW-velddagen op 2 en 3 juni, gaan we ook deelnemen aan de SSB-velddagen op 1 en 2 september. Voor beide evenementen wordt een enthousiaste coördinator gevraagd.
  • PA3ALG (teveel op zijn bord)Verder wordt de opleiding tot radiozendamateur ter hand genomen. De gedachten gaan uit naar een drietal cursussen: een Introductiecursus ‘Wat is Radio’ (vanaf 8 jaar en ouder), een cursus Radiotechniek en voorschriften II voor de N-zendvergunning (gericht op 11-jarigen en volwassenen) en een cursus Radiotechniek en voorschriften I voor de F-zendvergunning.
  • De secretaris heet PA3ALG, die daarnaast nog verantwoordelijk is voor de Amstelstraler, de website en de QSL-kaarten voor Regio 02. Niet alleen dreigt zijn radiohobby er bij in te schieten, maar hij waarschuwde dat als het zo blijft, de club het over een goed jaar met een 70-jarige secretaris moet stellen. Maar bovenal is hij van mening dat een secretaris méér bij het buitengebeuren betrokken dient te zijn dan hij i.v.m. privé-omstandigheden waar kan maken.
    U begrijpt het al, het bestuur zoekt een enthousiaste ‘jongeling’ die de prachtige functie van secretaris op zich wil nemen.

Technische Avond

Close up van de K2 in aanbouwDe printenmakende bar keeper LuisDe door Koert PA1KW meegenomen, in aanbouw zijnde, K2 zendontvanger stond deze avond in het middelpunt van de belangstelling.
Bijgevolg bleven soldeerbout en andere attributen in de kast en  werd het een technische  discussieavond.
We zijn benieuwd of straks, na Koert’s lezing in maart, nog meer leden zich in dit zelfbouwavontuur gaan storten.
Onze alchimist en gastheer PA3GJP ging onverdroten door met de productie van zijn printen, onderwijl de dorstige lavend.
Al met al een geslaagde avond, mede door de aanwezigheid van enkele gasten.

De bijeenkomsten in februari 2007

Lezing van Jos Disselhorst – PA3ACJ

PA3ACJ achter de knoppen van de SA/TG-combinatie. Links oscilloscoop met daar bovenop een HF- zwiepgenerator (0 - 180 MHz)Spectrum analyser met tracking generator in bedrijfOp 12 februari ging in Amstelveen de nieuwste lezing van Jos in première:

Het gebruik van Spectrum Analyser met Tracking Generator.

Nu staat PA3ACJ altijd wel garant voor een goed bezochte avond, maar dat we ditmaal naast belangstellenden uit Alphen a/d Rijn en Valkenburg ook nog iemand uit Rotterdam, die met het openbaar vervoer ACPA had weten te vinden, mochten begroeten was toch wel verbazingwekkend.

Diverse meetobjectenIn zijn inleidend praatje benadrukte Jos dat hij het niet zou hebben over wat een spectrum analyser is. Hiervoor verwees hij naar het artikel “Inleiding tot de spectrum analyser” in Electron van december 2004. In plaats daarvan verklaarde en demonstreerde hij, via probleemstelling en mogelijke oplossingen, waarom de spectrum analyser met een tracking generator zulk een interessante combinatie vormt.

EeRLB (10 MHz - 2 GHz)n avond zonder theoretische verhandelingen maar pure praktijk. Met een aantal meetopjecten werd verduidelijkt hoe tal van meetmethoden, ook die met de meer algemene HF zwiepgenerator, tekort schieten qua dynamisch bereik ten opzichte van een SA/TG-combinatie.

Bij dit soort metingen wordt gebruik gemaakt van een meetbrug, een z.g. Return Loss Bridge (RLB).
De hier afgebeelde RLB is een door PA3ACJ vervaardigd exemplaar met een bereik van 10 MHz tot 2 GHz.
N.a.v. de vele vragen om details die ons bereiken, heeft Jos toegezegd om in de naaste toekomst e.e.a. voor de nabouwer op papier te zetten.

smiley_sadTechnische Avond

Het aantal bezoekers was die 22e februari op de vingers van een hand te tellen en over techniek werd wel gesproken, maar niets aan gedaan. Alleen gastheer Luis hield de vlag hoog en vervaardigde zijn hoogwaardige printen.

De bijeenkomsten in maart 2007

Lezing en demo van Koert Wilmink – PA1KW

Aanvullende info van Koert aan MarcoAan belangstelling geen gebrekMet een goed verzorgde presentatie introduceerde Koert zijn K2 bij de talloze aanwezigen, die vol aandacht luisterden naar Koert’s redenen om tot aanschaf en bouw van de K2 over te gaan (zouden er meer zijn die plannen hebben?)Na een beschrijving van de K2 in basisuitvoering met de beschikbare opties, prijsoverzicht, benodigd gereedschap en meetapparatuur, ging Koert in op de bouw en afregeling van de transceiver. Onderwijl kon eenieder zich overtuigen van de kwaliteit van de bijgeleverde handleiding.

Zeer te spreken was hij over eventueel gewenste ondersteuning, zowel bij Elecraft als op de Email-reflector.
Koert besloot zijn voordracht met wat hij van deze exercitie heeft geleerd, en wat hij verder nog van plan is met zijn K2 #05618.

De presentatie als PDFDe K2 in aanbouwNa de pauze ‘demo-tijd’, waarin de aanwezigen zich verdrongen om het onderhavige apparaat en om de 100 W uitvoering met tal van uitbreidingen die mede K2-bouwer Peter PA1PB had meegenomen.
Koert en Peter, bedankt voor een bijzonder geslaagde avond!

De gehele presentatie van Koert PA1KW staat als PDF beschikbaar. U kan deze online bekijken, of downloaden door met de rechter muisknop op de afbeelding links klikken en ‘Doel opslaan als…’ te kiezen.

De op sheet 10 genoemde K2 Receiver Performance Comparisons (bron: ARRL) vindt u hier als Microsoft Excel worksheet (28 kB).

Technische Avond

We troffen geen rokende soldeerbouten aan, wel geannimeerde discussies over tal van zaken die de radioamateur in deze regio na aan het hart liggen.
Een enkeling was benieuwd naar de status van (gezamelijke) bouwprojecten, zoals de eerder aangekondigde Digitale SWR & PWR-meter. Over dit laatste wordt u via onze website geïnformeerd (onder Projecten).

Verder beraad het bestuur zich over hoe die laatste donderdag van de maand technisch nog aantrekkelijker te maken. We zijn benieuwd.

De bijeenkomsten in april 2007

Secretariaatswijziging
en de voorstellen voor de 68e Verenigingsraad

De nieuwe secretaris PA1KWNormaal komen de afdelingsleden op de 2e maandag van april bijeen ter bespreking van de voorstellen voor de vergadering van de VERON Verenigingsraad.
In verband met 2e Paasdag was dit jaar de bijeenkomst een week vervroegd, waardoor we wellicht enkele bekende gezichten misten, maar de opkomst toch niet tegen viel.

Op die 2e april kozen de aanwezige leden ook een nieuwe secretaris: Koert Wilmink, PA1KW. Neen, we hebben hem niet aan de haren naar binnen hoeven te sleuren. Na een informatief gesprek en wat mailtjes met de scheidende secretaris PA3ALG, kwam zijn weloverwogen kandidaatstelling: Lijkt mij leuk om te doen en denk zo een positieve bijdrage aan de hobby te kunnen leveren.

En al blijft de afgetredene zich bezighouden met de website, de QSL-kaarten en de Amstelstraler, hij heeft goede hoop nu ook weer “radio actief” te kunnen zijn.

Na behandeling van de voorstellen, gelukkig minder in aantal en minder onzinnig dan in andere jaren, werd de resterende tijd gevuld met een gezellig onderling QSO met veel aandacht voor de komende activiteiten.

Technische Avond

Een gezellige drukte, met veel aandacht voor de techniek.
Het activeren van het clubstation droeg zeker bij aan het succes van deze avond, al is niet iedereen te spreken over de eigenschappen onderdakse antenne voor de HF-banden.
Nog nooit zo’n technische avond bezocht?
U weet niet wat u mist!

De bijeenkomsten in mei 2007

“Radio-ontvangst, net even anders”
Een lezing van Piet van Schagen – PA3HDY en Gyula Kiss

PA3HDY aan de koffieGyula Kiss beantwoordt vragenVóór de pauze verhaalde Piet over een Volksontvanger-chassis met slechts drie buisvoeten en één spoel, die noodgedwongen de volgende dag weer een complete ontvanger moest worden. Wel met wat wonderlijke aanpassingen, waarin een verhuistrafo een belangrijke rol speelde.
Daarnaast demonstreerde Piet een raamantenne met ingebouwde HF-versterking, waar iedereen op beursen weliswaar aan voorbij loopt.

Na de pauze, de beurt aan Gyula Kiss om de toehoorders te vermaken. En ook hij deed dat op een voortreffelijke wijze.
Gyula's unieke reflex-ontvangerGyula had voldoende gesprekstof en voldoende materiaal meegenomen om meerdere avonden te kunnen vullen. Bijgevolg moest hij zich beperken tot zijn (verbeterde) versie van een Hongaarse reflexontvanger uit 1958. Waar het oorspronkelijke ontwerp 3 buizen telt (EBF80, EL84 en EZ80 als gelijkrichter), heeft Gyula’s ontwerp er maar één, een EL84.
Geboeid luisterden de aanwezigen naar hoe deze unieke ontvanger tot stand is gekomen. Na opwarming van de EL84 kon iedereen zich alleen maar verbazen over het resultaat van dit slechts één buis tellende ontwerp.

In de eerstvolgende Amstelstraler treft u een uitgebreide (bouw)beschrijving aan van deze ontvanger, waarvoor Gyula spontaan de tekst, tekeningen, oscilloscoopbeelden en foto’s beschikbaar stelde.

En mocht uw junkbox niet toereikend zijn om ook eens lekker nostalgisch aan de slag te gaan, wie weet kan een clubgenoot of Gyula u dan wel van dienst zijn.

^ Een EL84 en twee moderne 402 spoelen (jawel, ze worden nog gemaakt).

Technische Avond

SoldeerhandjeEen drukte van belang met allerlei activiteiten: printenfabricage, draadjes knippen en plugjes solderen voor het nieuwe schoolproject, inventarisatie i.v.m. de komende velddagen. Bijgevolg tafels vol pijpen, antennes, kabels en wat al niet meer.

En al was het clubstation ook nu weer operatief, de avond stond toch voornamelijk in het teken van de op handen zijnde velddagen. Logisch, want de kersverse coördinatoren PE1CVJ, PA1KW en PA1TO willen dat het een succes wordt.

De bijeenkomsten in juni 2007

Lezing van Wim Kruyf – PAøWV

PAøWV in gesprek met PAøIFHeldere PowerPoint presentatieWim begon met te vertellen dat hij, na jaren niet actief te zijn geweest in de radiohobby, een inhaalslag te maken had om weer “bij te zijn”. Dus verdiepte hij zich in het fenomeen Digital Signal Processing (DSP).

Aan de hand van een goed opgezette PowerPoint presentatie en met de nodige humor sprak hij over de door hem ontworpen en gebouwde frequentiesynthesizer voor DC tot 340 kHz in stappen van 0,1 Hz.

Een van PAøWV's frequentiesynthesizersAls golfvorm kan gekozen worden voor sinus, blokgolf, driehoek, zaagtand of korte puls (diracpuls). Een instelbare verzwakker maakt het uitgangssignaal regelbaar over meer dan 80 dB.
Een tweetal instrumenten, gebouwd rond de AT-90S8515 microcontroller, waren bij de voordracht aanwezig.

Wim ging niet uitgebreid in op het schema en programmatuur, maar verklaarde op een voor ieder begrijpelijke wijze de gebruikte principes van DSP en legde de nadruk op de werking van een DDS (direct digital synthesizer), bemonstering, quantiseringsfout, digitaal naar analoog conversie, Nyquist theorema en anti aliasing filter, zoals dat thans onderdeel van de vereiste kennis voor het zendexamen is.

Tnx Wim voor deze boeiende en leerzame avond.

Technische Avond

Zo’n laatste bijeenkomst vóór de vakantie is de gelegenheid om elkaar nog eens in een eyeball QSO te ontmoeten en over de vakantieplannen of wat dan ook van gedachten te wisselen.
Zo ook deze avond die geanimeerd verliep. Alleen zonder knutselactiviteiten.
De enige actieveling was gastheer Luis met zijn printenfabriek. Niet tevreden over die vermaledijde dubbelzijdige printjes met SMD-componenten van PA3ALG, overweegt hij om na de vakantie op een andere manier te werk te gaan.

De bijeenkomsten in september 2007

Lezing van Robert Langenhuysen – PAøRYL
over de historie en toekomst van de Dwingeloo radiotelescoop door en voor radioamateurs

PAøJCA (L) en PAøRYL (R)Een historisch momentAls initiator tot het behoud van de Dwingeloo Radiotelescoop kan Robert als geen ander vertellen over dit unieke instrument op Het Dwingelder Veld in Drenthe. De aanwezigen genoten zichtbaar van zijn voordracht, verluchtigd met prachtige beelden en video’s.

Ook u kunt helpen, als vrijwilliger of als donateur (€ 15,- per jaar), om dit instrument een tweede jeugd te geven t.b.v. radioamateurs, amateur astronomen en leerlingen in alle geledingen van het onderwijs.

Een van de vele uit Westerbork verkregen mastkoppenCAMRAS is een acroniem voor C.A. Muller Radio Astronomie Station en verwijst direct naar Prof. Muller PAøCAM, die als rechterhand van Prof. Oort, Nederland op de radio astronomische wetenschapskaart van de wereld heeft gezet.

Sjaak PAøJCA had voor de gelegenheid nog een mastkop meegenomen, bestemd voor CAMRAS en afkomstig van de Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT).

Verdere informatie op de CAMRAS-site

Technische Avond

SoldeerhandjeHet eerste deel van de Workshop Ontwerpen & Bouwen onder leiding van Gyula Kiss. De 16-tal inschrijvers en overige aanwezigen, luisterden geboeid naar de uiteenzetting van Gyula, die op vakkundige wijze de soms lastige theorie verduidelijkte. Stap voor stap werd het schema van een breedband antenneversterker opgebouwd en doorgerekend. Opvallend was dat de jeugdleden Carl en Samuel minder problemen met de berekeningen leken te hebben dan menige old timer.
Deze versterkerschakeling werd vervolgens uitgebreid met een preselector, een detector/monitor en met een laatste slimme stap omgetoverd tot een goed werkende middengolfontvanger, die op 29 november door de deelnemers zal worden gebouwd.

De bijeenkomsten in oktober 2007

Lezing van Dick van Empelen – PAøGRU
over de Cushcraft R6000

PE3WIM (L) in gesprek met PA0GRU (R)R6000De meningen over deze vertikale antenne van Cuschcraft lopen nogal uiteen.
De een prijst hem regelrecht de hemel in, de ander betreurt de aanschaf. Met name de kwetsbaarheid door (niet eens sterke) wind en de gevoeligheid voor regen/vocht worden vaak als negatieve punten opgevoerd (zie o.a. http://www.eham.net).

Een pluspunt is natuurlijk de lage opstralingshoek, een standaard gegeven voor elke vertical en ideaal voor DX-werk.

PAøGRU sprak over zijn overweging om tot aanschaf van de R6000 over te gaan, over de montage en de bevestiging op het dak, over de SWR-metingen en zijn ervaringen in het gebruik.

En al staat Dick’s R6000 ook niet meer helemaal recht op zijn dak, hij is zeer tevreden over de R6000 als DX-antenne.
Na afloop: praten met een borrel

Wel heeft hij, voordat het geval het dak op ging, de traps aan de bovenkant afgedicht met pek en linnen.

Na de pauze sprak Dick over de helaas nog steeds noodzakelijke “Intruder Watch”, tegenwoordig bekend als het IARU Monitoring System (zie VERON Vademecum) en riep iedereen met wat beschikbare vrije tijd op om hier aan mee te werken.

 

 

Technische Avond

De meetapparatuur van Frans PE1COMUiteenlopende activiteiten op die 25e oktober 2007.
Zo zagen we o.a. hoe met geavanceerde apparatuur van PE1COM enig “groen spul” van PE1JAS aan de tand werd gevoeld …

… hoe PA3CGG even de FT-221R van PA1LOI repareerde
en hoe het clubstation PI4ASV werd bemand door de OM’s PA3CUP en PA7ZEE.

Verder waren we getuige van diverse computer/Internet-activiteiten en bewonderden we aan de bar PB2BN’s nieuwste aanwinst, een “vlinder-C” voor zijn Magnetic Loop antenne die hij als bouwpakket uit Zwitserland had laten komen.

De bijeenkomsten in november 2007

Een jarige Ben,
een Promotie DVD en FT101ZD-instructie

Jarige Ben wordt door de aanwezigen toegezongen Good old FT101ZDDeze maand geen gastspreker maar onderling QSO, zo vermeldde de agenda. PB2BN vond dat maar niets en was voornemens om toch maar een technische verhandeling te houden, waarvoor Ben het nodige had meegebracht. Edoch, het is er niet van gekomen.
Na Ben vanwege zijn verjaardag toegezongen en zijn smaakvol gebak genuttigd te hebben, werden de aanwezigen verrast op de juist uitgebrachte VERON promotie DVD.
Daarna werd PA1LOI door PE1DHR op vakkundige wijze vertrouwd gemaakt met al die knoppen op zijn pas verworven FT101ZD.
Dus toch een avond conform de agenda, maar wel gezellig!

 

Technische Avond

Het eindresultaatDeze avond was het vervolg op de Radio Workshop: de bouw van Gyula Kiss’ ontwerp zoals dat op de 1e avond in theorie werd behandeld.

Hier het complete schema voor de liefhebber.

De voorzitter was in de tussenliggende periode nogal druk met het samenstellen resp. voorbewerken van de materialen voor 19 Workshop Radio’s, maar ziet met tevredenheid terug op dit geslaagde project.
Hij bedankt naast Gyula, vooral die Amateurs die een helpende hand (en soms meer dan dat) toestaken, zodat alle deelnemers aan de Workshop Ontwerpen en Bouwen met een werkende ontvanger naar huis gingen.

 

De bijeenkomsten in december 2007

Verkoopavond 2007

Een volle bak met kopers, inbrengers en geïnteresseerdenMeester afslager Sjaak in actieGoede wijn behoeft geen krans en onze jaarlijkse verkoopavond is dan ook op voorhand een succes.

Even leek het er op dat we ons met een alternatieve afslager moesten zien te redden, want de dag ervoor lag Sjaak, PAøJCA, nog met griep in bed.
Ondanks zijn lichamelijke gesteldheid heeft hij toch weer kans gezien iedereen een avond lang te vermaken, menigeen het nodige aan te smeren en tot tevredenheid van de penningmeester de verenigingskas te spekken.
PA4ATI vermaakt zich kostelijk, evenals de overige aanwezigen.Old Timers G4LQI, PAøIF en PAøSKSVoor een vlotte financiële afhandeling zorgden het duo PE3WIM en PA1TO.

Naast de vele gasten van buiten de vereniging verblijdde ons de aanwezigheid van een opgewekte PA4ATI, die kort ervoor een niet geringe operatie onderging, evenals de aanwezigheid van diverse Old Timers (G4LQI, PAøIF en PAøSKS),  die toch niet zo nodig hun junkbox moeten aanvullen.

Technische Avond

SoldeerhandjeGeen volle bak op de 27e. Niet verwonderlijk, zo midden tussen alle feestdagen in. Desondanks een gezellig samenzijn van een aantal leden die elkaar heel wat te vertellen hadden.
Zelfs de techniek kwam aan bod in de vorm van PAøJCA’s Software Defined Radio, door Sjaak aangeschaft om in te zetten op frequenties waar hij zich pas echt thuis voelt.
Of de onhebbelijkheid die het apparaat (of de software) vertoonde, met alle goedbedoelde probeersels en adviezen is verholpen, is nog niet duidelijk.
Ongetwijfeld horen we er meer over.