Het CUCA weekend in het Fort bij Uithoorn

PH60CUBANa een jaar van voorbereiding ging op 22 oktober 2022 het evenement “60 Jaar Cuba Crisis“ van start. Voor de crew van PH60CUBA was het vroeg de weker zetten. Stipt 8:00 uur moest men zich melden bij de poort van het fort.

PA1TOOp vrijdag was de auto van Theo PA1TO al vol geladen, en zaterdag ook die van Markus PE1HOY. Vol met spullen voor het evenement. Daarna verscheen de eerste radiowagen van Andor PA9D en Deborah PF9DC.

Vervolgens arriveerden twee groene wagens. Twee radiowagens uit de koude oorlog periode: twee Unimog Mercedes 404 van respectievelijk Anton PE1JAS en Henk PA3ACC. Alle radiowagens stonden op het voorplein van het fort.

Voor dat alle voorbereiding begonnen hadden we het eerste bakkie koffie om wakker te worden. Ook kwamen er twee zendamateurs uit Hoofddorp Gijs PA0DIG en Adrian PE2DCL. Beiden geven regelmatig rondleidingen bij Crash, het museum in het fort bij Rijsenhout.

TelegrafistenkamerVoor HF werd in de oude telegrafistenkamer een station ingericht, het VHF/UHF-station werd in de porterne van het fort geplaatst. De Antenne voor HF was een dipool van 2x 14 meter met een kippenlader en een balun om naar coax te gaan. Deze hing tussen de vlaggenmasten. Voor VHF/UHF werd een vertikale antenne op het dak van het fort geplaatst.
De HF-antenne werkte uitstekend en het ruisniveau was erg laag. Dit is een hele mooie plek voor HF -verbindingen.

Nadat ook het VHF/UHF-station was ingericht konden we van start. Bij dit station was ook een tafel met pr-materiaal over radiozendamateurs en de koude oorlog. Ook de radiowagens waren voorzien van pr-materiaal.

De rondleidingen werd gedaan door twee gidsen Hans en Otto die zeer veel weten van de forten en ook over de koude oorlog. Rene Ros gaf op beide dagen een lezingen over de geheime organisatie Stay-Behind.
Het fort bij Uithoorn heeft gediend voor het klaar maken en de opslag van de containers met wapens, radioapparatuur en geld. Dit blijkt uit de deur van staal en de ziekenzaal die is dicht gemetseld. Het hele verhaal is hier te lezen en als PDF te downloaden.

De speciale roepnaam van het fort was tijdens het weekend PH60CUBA. Een van de vele stations die actief waren tijdens het weekend. Ik had van de organisatie een mooie vlag gekregen en een aantal folders, we konden ook gebruik maken van hun website. Zeker heeft ook geholpen de reclame voor dit evenement die op radio NPO 1 en NPO 4 te horen was.

Er waren zo’n 60 locaties actief, waarvan een 20-tal met een speciale call.

Op zaterdag werd het al aardig druk en in de loop van de dag mochten we steeds meer bezoekers ontvangen. Ook de lezing en de rondleiding waren een groot succes. Het Fort bij Uithoorn is alleen maar op afspraak te bezoeken en nu was het dit weekend open en gratis.
Het fort is nog in de oude staat. Er is maar weinig vernieuwd, je proeft de sfeer van 1911 maar ook de koude oorlog.

In het weekend zijn er zo 160 bezoekers geweest. Ongeveer 60 verbindingen op VHF/UHF en op HF 40 verbindingen.

De radiowagens trokken ook veel bezoekers, vooral op de zondag. Vanuit deze wagens werd met telefonie en telegrafie gewerkt en ook was er militaire apparatuur aanwezig, “het groene spul”.

De lezingen zijn door ongeveer 110 personen bezocht en ook de rondleidingen werden met veel enthousiasme gegeven, sommige radiozendamateurs hebben een privé rondleiding ontvangen en maakte ook gebruik van de mogelijkheid om op VHF/UHF of HF verbindingen te maken. We mochten veel zendamateurs ontvangen zowel van afdeling Amstelveen als van buiten de afdeling.

Ik wil alle personen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om dit evenement te doen slagen. Speciaal de beheerder van het Fort Mirjam die toestemming gaf om het fort te gebruiken en de gemeente dDe Ronde Venen voor het goede overleg.
Markus PE1HOY

Vlaggenmasten