De bijeenkomsten in januari 2006

Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering op 9 januari

Met vier bestuursleden en nog 13 leden een ongekend lage opkomst voor onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering, waar toch beleid gemaakt, respectievelijk goedgekeurd of afgewezen wordt.
M.b.t. dit beleid merkte de voorzitter op, dat het ontplooien van activiteiten een onderdeel van het beleid vormt en dat dit méér omvat dan reglementair wordt voorgeschreven. Hij voelt er niets voor om alleen maar als “servicebureau” te fungeren. Wij hebben iets gemeenschappelijks met elkaar, wat in diverse activiteiten tot uiting zou moeten komen. Zaak dus om te blijven zoeken naar activiteiten en projecten waar ieder lid aan zijn rechten kan komen en voorkomen dat kennis, kunde en ervaring op zolderkamers blijven hangen.
Het bestuur staat in dit verband open voor ideeën van leden, evenals suggesties over hoe nog beter invulling te geven aan onze reguliere bijeenkomsten.

Onze afgevaardigden op de 66e VRDe vergadering herkoos de reglementair aftredende bestuursleden en stemde in met een in te dienen voorstel voor de 67e vergadering van de VERON Verenigingsraad op 22 april 2006, waarin het HB wordt gevraagd om een mobiel radiostation te realiseren dat landelijk kan worden ingezet, met als motivering: Voor het bekendheid geven aan onze hobby moeten we ons laten zien. Dit station kan worden ingezet voor: Public Relations doeleinden; Onderwijs en training; Speciale evenementen, jubilea, velddagen, open dagen, etc.; Noodonderkomen voor Radio AA. Daarnaast zou het mobiele radiostation beschikbaar kunnen worden gesteld aan de DARES-organisatie in geval van calamiteiten en grote oefeningen.

Evenals vorig jaar zullen PA7ZEE, PA3RON en PA0KJB de afdeling vertegenwoordigen op de 67e VR-vergadering.

De twijfel van een deelnemer aan de rechtsgeldigheid van deze vergadering i.v.m. de aanwezigheid van de ‘barman’, kon worden weggenomen omdat onze gastheer PA3GJP al jaren lid is van de afdeling.
PE1DHR was van mening dat we een bevlogen voorzitter hebben die inspireert en zelfs hem, PE1DHR, dingen weet laten te doen die hij helemaal niet wilde doen. Hij wilde het 1e lustrum van Geert als Voorzitter niet ongemerkt voorbij laten gaan en overhandigde hem een smakelijke fles wijn.

Technische Avond op 26 januari

De nieuwe kaart van PI4ASVGeen beelden van deze overigens goed bezochte knutselavond, die vooral in het teken stond van het lopende zelfbouwproject, de LC-meter (waarvoor PE1DHR nog steeds onderdelen loopt te bietsen) en het voornemen om “professionele” printen te gaan produceren.
Verder kon de secretaris de op die dag uit de Oekraïne ontvangen nieuwe QSL-kaarten voor PI4AS tonen. Over de uitvoering van deze door UX5UO print service geleverde kaarten niets dan lof. Nu nog zien dat we de opgelopen achterstand in beantwoording van ontvangen kaarten zien weg te werken.
Wilt u in aanmerking komen voor deze nieuwe kaart, dan dit even melden wanneer u deelneemt aan een van de PI4ASV-ronden.

De bijeenkomsten in februari 2006

De Magnetic Loop (ML)

Erwin PE2FOXRon PA3RONDe eerste lezing van 2006 werd verzorgd door Ron Havelaar, PA3RON, en Erwin van Dulken, PE2FOX, met als onderwerp de Magnetic Loop antenne.

Aan de hand van een Powerpoint-presentatie werd er wat verteld over de theorie van een loopantenne maar er werd vooral verteld over de praktische zaken rond het bouwen en gebruiken van een loop.
Zo vernamen we hoe men bij “Boris Kalashnikov” UX7CQ voor een redelijke prijs een variabele hoogspannings-C kan bestellen. Het blijkt toch een probleem te zijn om een goede hoogspannings-C te vinden voor een amateurprijs.

Alg. voorzitter Dick Harms, PA2DWTijdens de pauze kreeg de inmiddels gearriveerde Algemeen Voorzitter van de VERON, Dick Harms – PA2DW, het woord.
Dick sprak o.a. over de plaats waar het radiozendamateurisme nu staat en voor welke problemen en uitdagingen het radio-amateurisme zich gesteld ziet. Hierbij kregen de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid om hun mening te ventileren en om met Dick van gedachten te wisselen.

Naast vooruitkijken werd ook teruggeblikt.
Zo memoreerde Dick de inzet van vele amateurs, waardoor de VERON en het radio-amateurisme is geworden wat zij nu is. In dit verband werd, tot zijn grote verbazing, OM Jaap Kroon PAøIF, gevraagd om naar voren te komen.
Na een opsomming van Jaap’s verdiensten, deelde Dick mede dat het Hoofdbestuur besloten had om aan PAøIF de Gouden Veron Speld uit te reiken (zie onder).

Na deze niet alledaagse onderbreking, hervatten Ron en Erwin hun lezing.
Zo spraken zij o.a. over een programma voor de pc waarmee allerlei specificaties van een loopantenne berekend kunnen worden.

Nog even wat details, graag.Nadat nog verschillende detailfoto’s getoond waren werden Ron en Erwin met een welverdiend applaus van de aanwezigen bedankt voor deze leerzame voordracht.

Hierna werd er tot in de kleine uurtjes gezellig nagepraat en kijken we terug op een wel heel bijzondere avond.

Gouden Speld voor Jaap Kroon – PAøIF

"Kijk nou .... daar is mijn vrouw"!Jaap zal zich verbaasd hebben over het aantal bezoekers die 13e februari, waaronder voor hem ‘oude bekenden’ als Dick PAøSE, Gerrit Jan PAøGJH en Cor PAøCHN. Ook het aantal rondspringende fotografen was opvallend, maar goed, het was uiteindelijk ook een interessante avond met die magnetic loops van Erwin PA3FOX en Ron PA3RON.

Niet wetend dat menigeen speciaal voor hem was gekomen, dat later ook de Alg. Voorzitter van de VERON nog zou verschijnen en in afwachting daarvan zijn XYL in de keuken tegeltjes zat te tellen, genoot hij van de Power Point presentatie van het illustere duo.

"Zo, dus jij wist er van ..."Ook de door HB-voorzitter Dick Harms, PA2DW, gestarte gedachtenuitwisseling over de plaats van het radiozendamateurisme en voor welke problemen en uitdagingen het radio-amateurisme zich gesteld ziet wekte geen argwaan. Zelfs toen Dick de inzet van veel amateurs memoreerde, waardoor de VERON en het radio-amateurisme is geworden wat zij nu is, en vervolgens een zekere “Jim van de HSC” (Radio Telegraphy High Speed Club) verzocht om naar voor te treden, besefte Jaap niet dat hij het middelpunt van die avond was.

Dat het Hoofdbestuur van de VERON besloot om de Gouden Speld toe te kennen, is niet zo verwonderlijk wanneer wij Jaap’s ‘amateurloopbaan’ eens op een rijtje zetten.

Gouden Speld drager Jaap PAøIF met XYL SjaanPAøIF in 1949Jaap komt uit de vooroorlogse NVIR-stal en is lid van de VERON sinds de oprichting. Hij was bestuurlid van afd. Haarlem; actief binnen afd. Amsterdam; oprichter van afd. Amstelveen; ontwerper/bouwer van verenigingszender(s) en de transceiver voor het amateur noodnet (n.a.v. de watersnoodramp); CW-opleider voor velen; trouwe deelnemer aan velddagen, JOTA en demonstraties op scholen (ook nu nog, op 85-jarige leeftijd).
Met zijn ongeëvenaarde operating practice is PAøIF een ware ambassadeur van het radioamateurisme in Nederland. Niet voor niets is Jaap een ARRL “A-1 Operator” en zoals bekend: Only the best operators can qualify.
In VERON-verband verzorgde PAøIF CW-lessen via PAøAA; was hij vaste medewerker van Electron waar hij o.a. de DX-verwachtingen verzorgde; 15m bandmanager; EZB-manager; voorzitter van de technische commissie en gedurende 30 jaar lid van de examencommissie.

Wij als VERON-afdeling Amstelveen e.o. zijn er trots op een radio-amateur van dit kaliber in ons midden te hebben en feliciteren Jaap van harte met deze welverdiende onderscheiding.

Technische Avond

PB2BN met analyzerPA3GJP vermaakt zichOp 23 februari weer een gezellige drukte.
Dank zij de door PB2BN berekende en door PE3WIM vervaardigde en op deze avond gemonteerde verlengspoelen, kan de op de zolder aangebrachte dipool vanaf nu ook op 80 meter worden ingezet.
En al voorspelde Ben’s Antenna Analyzer (met een degelijke tuner) niets dan goeds, PE3WIM wil de volgende keer toch met meer vermogen uit zijn transceiver zien of het nou echt wel goed gaat.

Onze vrolijke gastheer Luis PA3GJP zag kans om naast het belichten, ontwikkelen en etsen van fotoprintplaat, ook nog de dorstigen te laven. Zijn eerste prototypen van dubbelzijdige printen voor SMD-montage zijn veelbelovend.

Koert, PA1KWPE1DHR met klantLuis’ zelfbouw printboormachine bewees Koert PA1KW goede diensten, al zou een dunner boortje (0,8 mm) toch iets meer op zijn plaats zijn.

Bert PE1DHR heeft al heel wat uurtjes in het LC-meter zelfbouwproject zitten. Ook deze avond was hij nog druk in de weer met het sorteren van onderdelen, samenstellen van pakketjes en het op weg helpen van potentiële bouwers.
PE1KWM ziet er op toe dat de oude man geen fouten maakt.

 

PA3BFK's 70 cm J-antenneDe andere Bert, PA3BFK uit ‘Stadsdeel Zeeburg’ twijfelde aan de afregeling van zijn uit schroot vervaardigde J-antenne voor 70 cm.
Maar de beschikbare DAIWA en BIRD SWR/PWR meters toonden aan dat het allemaal wel goed zat.
Ongetwijfeld horen en lezen we nog wel meer over deze “poor man’s J-antenne”, evenals over zijn plannen om voor lagere banden ook zoiets te gaan bouwen.

Een van PE3WIM's verlengspoelen

Hier nog een opname van één door Wim gefabriekte verlengspoelen.

 

 

 

 

De bijeenkomsten in maart 2006

Op 13 maart begroetten wij Cor Hartman – PAøCHN

Veel interesse voor de lezing van CorDe meetopstelling van PAøCHNCor is één van die amateurs die garant staat voor een goed bezochte bijeenkomst, waardoor wij ook ditmaal weer vele bekenden van buiten de afdeling mochten begroeten.

Cor verduidelijkte niet alleen begrippen als MDS, IMD, SFDR, DB3 en Phase Noise, maar gaf ook uitleg over hoe die te meten zijn.

Zijn meegebrachte dubbele signaalbron (0 dBm op 3782,07 resp. 3732,62 kHz) met hybrid coupler, mocht zich in een grote belangstelling verheugen.

PAøCHN (L) en PE1BSB (R)Aan de hand van meetresultaten liet Cor zien hoe diverse ’top’-ontvangers zich kwalitatief onderscheiden.
De resultaten zette menig toehoorder, al dan niet eigenaar van een moderne ‘koopdoos’, aan het denken.
Maar de aandachtige luisteraar, met het door Cor geschetste verschil in architectuur tussen een goede amateurontvanger en een moderne general coverage ontvanger voor ogen, zal zich minder hebben verbaasd.

Uit de inmiddels ontvangen reacties blijkt hoezeer de lezing van Cor werd gewaardeerd en hoe verhelderend deze voor velen was.

Technische Avond

Knutselende watersporters Penningmeester PA1TODe 30e maart was het dusdanig druk, dat gastheer Luis genoodzaakt was om met zijn printenmakerij en borrelend etsbad achter de bar te blijven. Veiligheidshalve hebben we zijn koffie maar gelaten voor wat het was.

Aan enkele tafels troffen wij de deelnemers aan van de jongste “radiocursus voor watersporters”, bezig om hun laatste bouwproject af te maken en daarbij geassisteerd door een aantal ervaren doe-het-zelvers uit de afdeling.

Onze penningmeester wist nog een rustig plekje te bemachtigen en was druk met de unieke “verenigingsboormachine”, nu wel voorzien van de juiste boortjes.

Ernstige en vermakelijke zakenOns nieuwe lid Caroline vol aandachtEn terwijl sommigen zich verdiepten in Digi-modes, waren anderen druk met het aan de tand voelen van de verlengspoelen van onze onderdakse antenne, met antenne analyser maar ook met een FT-847 en de nieuwe symmetrische antenne tuner van de voorzitter.

Verheugend is de groeiende belangstelling van watersportende YL’s voor onze radio-hobby.
Juist vandaag ontving de secretaris bericht dat naast Ati nu ook Caroline als lid van afdeling Amstelveen is ingeschreven. Hartelijk welkom en nu snel achter die fel begeerde vergunning aan! Ongetwijfeld is op alle steun en hulp vanuit de A02 mannengemeenschap te rekenen.

Een bijzonder geslaagde avond, mede door de interessante onderlinge QSO’s.

De bijeenkomsten in april 2006

De Huishoudelijke Vergadering op 10 april

Jaarlijks staat de reguliere bijeenkomst in april in het teken van de VERON Verenigingsraad. Het afdelingsbestuur adviseert m.b.t. de ingediende voorstellen, maar uiteindelijk beslissen de aanwezige leden hoe met deze voorstellen om te gaan.
In een tijd van bezuinigingen, met het verenigingsstation PI4AA en de bibliotheek noodgedwongen op non-actief en afdelingen die aansturen op een structuurwijziging van de VERON en het aanpassing van haar Statuten en HH-reglement, wel zaak om bij de les te blijven.
De aanwezige leden waren van mening dat veel van de ingediende voorstellen bijzonder slecht waren onderbouwd.
Onze afgevaardigden voor de 67e vergadering van de VERON Verenigingsraad op 22 april a.s. weten in ieder geval hoe te handelen.
Tevens zullen zij de op deze avond geplaatste bestellingen van het Centraal Bureau in ontvangst nemen.

Technische Avond

QSL-kaartenkofferDe 27e april was uw verslaggever/webmaster/QSL-manager i.v.m. familieverplichtingen verhinderd. QSL-uitwisseling was veilig gesteld door het als sub-manager optreden van de voorzitter.

Maar over het verdere wel en wee van die avond bereikte ons geen informatie.
Zou best anders kunnen … of toch niet?

 

De bijeenkomsten in mei 2006

Jos Disselhorst – PA3ACJ over ATV

Jos toont André PE1JEL waar de DRO zich bevindtOp 8 mei maakte Jos, in een vijftal hapklare brokken met tal van voorbeelden, duidelijk hoe op een eenvoudige wijze Amateur Televisie, kortweg ATV, kan worden bedreven. Geen moeilijke digitale toestanden, maar simpel beginnen met deze bijzondere tak van onze radiohobby.

Voorbeelden te overFrequentiebanden
De 70 cm band, ooit gebruikt voor zwart-wit televisie met AM modulatie en waarvoor zowat de hele band nodig was, dus niet.
De 23 cm biedt een ideale start omdat er voldoende frequentieruimte is en goedkope apparatuur in de vorm van afgedankte satellietontvangers beschikbaar is.
De 13 cm en 3 cm band zijn bijzonder populair, al is zelfbouw wel iets voor de meer ervaren amateur. De benodigde ontvangstconverter die nu nodig is om het tv-signaal om te zetten naar het bereik van de satellietontvanger wordt vaak gemaakt door een bestaande satellietconverter (LNA LNB, etc) te modificeren.
Een aantal ATV-repeaters zijn op deze frequenties operationeel (PI6TNO, PI6ATV, PI6ALK).

Zenders
Het bouwen van een zender voor de 23 cm band is vrij eenvoudig omdat veel schema’s beschikbaar zijn en er voor weinig geld powermodules te koop zijn.

ATV huisvlijt van PA3ACJCamera’s
Als camera kan elke camcorder dienen, of de goedkope kleine cameramodules uit de computer wereld. Voor montage kunnen we de PC gebruiken, zodat teksten aan de met de camera opgenomen beelden kunnen worden toegevoegd.

De voorzitter als bar keeperOntvangst
Als weergave apparaat gebruiken we een normale TV of onze met een TV-kaart uitgeruste snelle PC. Conversie van de bij ATV gebruikte FM-modulatie naar AM vindt plaats in de satellietontvanger. Ook een zelfbouwconvertor zal deze functie dus moeten vervullen.

Antennes
De antennes worden uiteraard door de band bepaald. Op 23 cm voldoet een YAGI. Maar op de microgolfbanden is een schotel de voor de hand liggende keus.

Jos verwees ook nog naar de handel, waar niet te dure (soms in bouwdoosvorm) ATV-zenders en -ontvangers voor 23 cm en 13 cm worden aangeboden.

PA1TO en PA1LOITechnische Avond

Heel wat “tech talk” op 25 mei, al wil PA1LOI, hiernaast aan zijn glas nippend en in gesprek met PA1TO, het nog wel eens over heel andere dingen hebben.
De tas achter de QSL-koffer bevatte schema’s en documentatie van oude amateurapparatuur die wachten totdat de secretaris tijd weet vrij te maken voor gepaste restauratie.

V.l.n.r.: PA3CGG, PE1KWM en PA3BFKEyeball QSO tussen Richard PA3CGG, Mr. Vintage Radio himself, en Bert PA3BFK, met Marcel PE1KWM als aandachtige toehoorder.
Op de achtergrond een Philips BX594A uit 1949 met 4 KG-bereiken, eigendom van PA3BFK en vakkundig gerestaureerd door PA3CGG.
PAøJVC (links) en BillAls we goed zijn geïnformeerd heeft Bert nog zo’n klus voor hem …

Geassisteerd door PAøJVC opent Bill de jongste aanwinst van PE1DHR teneinde het squelch-probleem vakkundig aan te pakken.
De oplossing blijkt toch niet zo voor de hand liggend, dus dreigt Bert het geval (een op zich alleraardigste 6m trx) terug te sturen naar de verkoper.

 

De bijeenkomsten in juni 2006

Ot de Soete – PAøDSO
over de eerste Transatlantische Telegraafkabel

PAøDSO tijdens zijn voordrachtVerbeterde TelegraafkabelWat drijft een man als Cyrus Field om een telegraafkabel van 10.000 km lengte in de Atlantische oceaan aan te leggen?
En zijn alle problemen wel voldoende in kaart gebracht?
Met de elektrische eigenschappen van een dergelijke kabel in gedachten, denk aan de R- en C-waarde van die extreem lange kabel, vraag je je af welke seinsnelheid nog valt te realiseren.

Het werd die 12e juni een interessant en met lichtbeelden ondersteund verhaal over een ongelooflijke prestatie, in een tijd waarin de hulpmiddelen die nu beschikbaar zijn nog uitgevonden moesten worden.

Dankwoord van PE1DHRDe verbeterde kabel gebruikt in 1865 en 1868.
De zeven strengen tellende koperen kern was bedekt met vier lagen gutta percha en omwikkeld met geteerde hennep. Het geheel werd beschermd door tien staaldraden, elk omwikkeld met geïmpregneerde hennep.
(Uit Bern Dibner’s “The Atlantic Cable”)

Technische Avond

Truc met tentDe laatste bijeenkomst vóór het vakantieseizoen werd benut om de QSL-manager nog even te overladen met QSL-kaarten en na te praten over de succesvolle velddagen (zie het verslag onder Velddagen).
M.n. het 180° keren van de tent met alles en iedereen er nog in, had veel indruk gemaakt. Maar ja, je kan toch moeilijk de nacht in met een niet afsluitbare opening op de (Noorder) wind.
Wel hopen de technische kartrekkers vanaf september een onweerstaanbare knutseldrang onder de leden te bespeuren.

 

De bijeenkomsten in september 2006

Ham Radio DeLuxeHam Radio Deluxe – meer dan alleen besturing
Een voortreffelijke lezing van Lex Peters – PE1CVJ

Demonstratie met een FT-817Ham Radio Deluxe (HRD) is een van de betere CAT-besturingsprogramma’s voor moderne (zend)ontvangers.
Maar HRD is en doet meer: logboek, PSK31, satellite tracking, audio recording en play back, geïntegreerde KG data base, een ongekend aantal opties om HRD naar eigen behoefte te configureren, enz.

Aan de hand van een prachtige PowerPoint presentatie verschafte Lex de vele toehoorders inzicht in de mogelijkheden van dit unieke en voor luister- en zendamateurs gratis programma.

Na de pauze een uitgebreide demonstratie (door Lex als ‘demonstructie’ betiteld), van de meest belangrijke functies van HRD.
De presentatie van Lex als PDF (1,9 MB)Aan belangstelling geen gebrek.Omdat zijn FT-847 voor reparatie bij Yaesu Europe vertoeft, werd hiervoor een FT-817 ingezet.

De gehele presentatie van Lex PE1CVJ staat als PDF beschikbaar.

U kan deze online bekijken, of downloaden door met de rechter muisknop op de  afbeelding rechts te klikken en ‘Doel opslaan als…’ te kiezen.

Technische Avond

PA3BFK (L), PA3CGG en PE1CVJ (R)Ati en Bert met de LC-meterDe technische avonden, ook wel knutselavonden genoemd, zijn een succes.
En al mopperen de kartrekkers Bert PE1DHR en Luis PA3GJP dat er te weinig echt gebouwd, gemeten en afgeregeld wordt, het onderling QSO waar tijdens de maandagavond te weinig gelegenheid voor is viert hoogtij; iedereen zit gezellig met elkaar te praten over van alles.

OoSimon PAøMYD (L) en Hans PA1JF (R)k deze avond weer een gezellige drukte met ruime aandacht voor de techniek.

Onder de bezielende leiding van PE1DHR sleutelde PD4ATI vrolijk verder aan haar LC-meter, terwijl Simon PAøMYD en Hans PA1JF druk waren met Hans’ in aanbouw zijnde nostalgische tweekrings-ontvanger met EF80, EABC80, EL84 en een EZ80 als gelijkrichter.

We zien met belangstelling uit naar het eindresultaat.

De bijeenkomsten in oktober 2006

Dick Harms PA2DW
Moonbounce met een ‘klein’ station op 2 meter

Midden in je betoog over 'zin en onzin over ruisgetallen' staat er plotsklaps een fotgraaf achter je. Hoe maak je EME-QSO'sWie aan EME of Moonbouncing denkt, krijgt al snel visioenen van metersgrote paraboolantennes en kW-eindtrappen.
Dat er ook met beperkte middelen EME-verbindingen mogelijk zijn vernamen wij op 9 oktober van Dick.

Nu moeten die ‘beperkte middelen’ natuurlijk niet te letterlijk worden genomen, want om een signaalverzwakking van zo’n 250 dB (42 S-punten!) t.g.v. de afstand en het ruwe oppervlak van de maan goed te maken, komt toch nog wel wat kijken.

144 MHz EME door PA2DWWist u overigens dat de eerste radio-echo’s van de maan in 1943 bij toeval door de Duitsers werden ontdekt en die daarbij eerst aan spionagesignalen dachten? Dat de eerste radioverbinding op 10 jan 1946 werd gemaakt en de eerste amateurverbinding pas in 1960 op 23 cm tot stand kwam?

Dick heeft met zijn uitmuntende voordracht heel wat verduidelijkt over dit specialistische en voor velen onbekende facet van onze hobby.

Technische Avond – 28 oktober

Soldeerbouten en meters bleven deze avond in de kast, de talloze aanwezigen waren te druk in onderling QSO. Jawel, het ging in vele gevallen ook over de techniek!

De bijeenkomsten in november 2006

Lezingen van Geert – PA7ZEE & Dick – PC1D

Het 'heiligdom' aan boord van de SaraïIdem, als Geert aan het knutselen slaat ...Vóór de pauze sprak onze voorzitter Geert over de problemen, successen en de lol van radioamateurisme tijdens de vakantie.
Vermakelijk om te horen hoe hij zich inmiddels op zijn vaste vakantiestek in EA8 heeft ingenesteld, daarbij gesteund door de plaatselijke amateur in het appartementencomplex: Modesto, EC8AFM.
Geboeid luisterden de aanwezigen naar wat er al niet nodig is om verantwoord te zeezeilen. Des te verwonderlijk dat de captain, ondanks alle verplichte bezigheden met daaraan gekoppelde vermoeienissen en de beperkte leefruimte, toch nog kans ziet om te ‘knutselen’ (al is daarna de kaartentafel nog maar moeilijk als zodanig herkenbaar).

winpackNa de pauze sprak Dick over zijn poging om in deze regio Packet Radio nieuw leven in te blazen.
Na een korte maar heldere uitleg over het hoe en waarom van packet radio, gaf Dick een praktische demonstratie van de werking van het BBS (Bulletin Board System).
Uit de daarop volgende vragen en reacties bleek dat er in elk geval een redelijke belangstelling bestaat voor deze mode.

 

Technische Avond

Printenmeester LuisMet 8 aanwezigen geen gebruikelijke ‘knutselavond’: een beheerder, twee bestuursleden, drie leden en twee niet-leden. Moesten al die andere trouwe bezoekers, in navolging van onze voorzitter ook allemaal oefenen met het plaatselijke kerstkoor?
Een troost, de twee niet-leden gaven te kennen ondanks alles toch lid te willen worden van VERON Amstelveen, t.w.:
Peter Boereboom, PA1PB uit Diemen, al enige tijd trouw bezoeker van onze avonden en John McDonald (geen Schot maar een Engelsman), PG8PJC uit Aalsmeer.
Een tweede troost vormde de bitterballen en bijbehorend vocht, geserveerd door onze gastheer en printenspecialist Luis, PA3GJP.
En wie denkt dat deze printenfabriek alleen maar operatief was omdat het zo rustig was die heeft het mis, want Luis ziet hier ook kans toe wanneer de zaal vol zit.
En echt, al die dorstige radioamateurs komen onderwijl niets te kort!

 

De bijeenkomsten in december 2006

Verkoopavond 2006

"Anderhalve euro daar ..."PA3CGG rekent af bij pennigmeester PA1TO en PE3WIM aan de bitterballenEen jaarlijks terugkerend festijn, met vele leden, oude bekenden en nieuwe gezichten die genieten van de wijze waarop veilingmeester Sjaak, PAøJCA, het ingebrachte waar weet aan te prijzen en als het moet weet aan te smeren.
Voeg daar de onvolprezen catering van gastheer Luis, PA3GJP, aan toe en zo’n avond kan niet meer stuk.
Zeker niet voor degene die voor een habbekrats met de nodige aanvullingen voor de shack huiswaarts keren.
Want laten we eerlijk zijn, de prijzen liggen op een geheel ander niveau dan op de bekende beurzen.
En zo hoort het ook, bij amateurs onder elkaar.

Wij danken iedereen die wat ter verkoping inbracht, die spullen aan de club schonk, die wat kocht, of die alleen maar aanwezig was. Want allen tezamen maakten zij van deze avond weer een gezellig en geslaagd evenement.

PE3WIM verzorgde zoals gebruikelijk de elektronische registratie, daarmee de penningmeester een minder zenuwslopende avond bezorgend. En tevreden was hij, penningmeester Theo, PA1TO.
Nee, in welke mate de verenigingskas er beter van geworden is verklappen we niet, maar als we afgaan op die glimoogjes van Theo …

Technische Avond

SantaWe vroegen ons af wat het zou worden, zo tussen de feestdagen in. Klaarblijkelijk wilde men elkaar toch nog een keer in 2006 ontmoeten want aan bezoekers geen gebrek.
De gastheer sprong druk heen en weer tussen de koffiemachine, het wijnvat en de flessen chemicaliën voor zijn printfabricage, daarbij nauwlettend in de gaten gehouden door de afnemers.
Het activeren van een kortegolfontvanger mislukte, omdat de stopcontacten in de nabijheid van de antennekabel spanningsloos waren.