Januari 2005

Jaarvergadering

PA1LOI, PA1BQN, PAøMYD en PE1JASDat de vergadering dit jaar slechts 60 minuten in beslag nam, had diverse oorzaken.
De jaarstukken waren tevoren aan de leden toegezonden, er viel dus niets voor te lezen; er waren geen voorstellen ingediend en (buiten)activiteiten blijven voor 2005 beperkt tot deelname aan de velddagen. Bovendien zal de aantrekkingskracht van de bar ook wel van invloed zijn geweest.
Toch lijkt het een enerverend jaar te worden, al was het alleen al vanwege de inspanningen om tot twee bijeenkomsten per maand te geraken. Een reguliere avond en een knutselavond met “operationele” faciliteiten.

<< v.l.n.r.: Scheidend penningmeester PA1LOI, PA1BQN, PAøMYD en PE1JAS.

 

PE2MD, PE1DHR en PC1DWij namen afscheid van Louis, PA1LOI, onze penningmeester gedurende 10 volle jaren en van Dick, PC1D, die zich in de voorbije zes jaren voor de afdeling heeft ingezet als voorzitter, secretaris en als lid van het bestuur.

PA1TOAls nieuwe leden van het bestuur verwelkomen wij Theo, PA1TO als penningmeester, een functie die hij ook al van 1991 t/m 1994 vervulde en Bert, PE1DHR, ook bekend als ‘De Hopeloze Rommelaar’ en die de “technische kar” zal gaan trekken.

De nieuwbakken penningmeester PA1TO >>

<< v.l.n.r.: PE2MD, PE1DHR als nieuw bestuurslid en scheidend lid PC1D.

Februari 2005

Tentoonstelling van eigen spullen

Doe-het-zelvers lieten clubgenoten zien waar men zich mee bezig houdt. Een prachtig festijn, al kom je tijd tekort om ten volle van al dat moois te genieten. Zeker als de beheerder om 21:30 uur al over sluiten begint. Desondanks toch een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.

PAøJCA bracht zijn complete SHF-station mee. PE3WIM en PA3BFK luisteren vol aandacht naar de uitleg van Sjaak.
Onze porto-specialist en flash guru PE1DHR liet zien dat het allemaal niet zo moeilijk is.
PAøSKS was in de ban van de programmeerkunsten van PA3HBS.
PAøRWE kwam met tassen vol zelfbouw opdraven, waaronder zijn spectrum analyse, DDS VFO, en ontvangers.
PB2BN, bekend om zijn tuners, had ook andere zaken meegenomen, zoals een RF Wattmeter, frequentiemeter, etc.
Ook de prachtig gebouwde ATV apparatuur van William, PE1BSB oogstte veel bewondering.

Een foto ontbreekt, maar ook PE3WIM kwam niet met lege handen.
Als digiman van de vereniging ben je dat ook wel een beetje verplicht, toch?

 

Maart 2005

De invloed van het weer op de propagatie van radiogolven

Ducting boven landHierover onderhield Ruud Ivens, NL-290, ons op 14 maart 2005.
Als radio-amateur en werkzaam bij het KNMI de deskundige bij uitstek om een aantal vaak onbegrepen zaken te verduidelijken.

Dat het weer zich afspeelt in de troposfeer, het gedeelte van de atmosfeer tussen de aarde en 10-20 km hoogte, is bij de meeste amateurs wel bekend. Waar we vaak niet bij stilstaan is dat propagatie die het moet hebben van de ionosfeer slechts indirect door het weer zal worden beïnvloed en dat directe invloed van het weer op de propagatie dan ook alleen te verwachten is op VHF en hoger. Wat die invloeden zijn, werd ons in het verloop van de voordracht duidelijk.

Een voor een kwamen de natuurlijke methoden, om op VHF (en hoger) verder te komen dan de normale radiohorizon, aan bod.
Na Ruud’s betoog over bijzondere omstandigheden (anomale propagatie / superrefractie en ducting), bleek menigeen dit wel eens ervaren te hebben maar zonder notie over het hoe en waarom. Voor de op deze avond aanwezigen is daar nu verandering in gekomen.
Bedankt Ruud!

De bijeenkomsten in april 2005

11 april 2005

De antenne-commisie in gesprek met de voorzitterOnze gastheer PA3GJP achter de bar en PE2MD aan de barHet hoofdthema van deze avond was de bespreking van de ingediende voorstellen voor de 66e Verenigingsraad. Niet eerder troffen wij voor een dergelijke gebeurtenis 25 leden op de presentielijst aan.
De gratis borrel kan niet de oorzaak zijn geweest van deze opkomst, want dat was op voorhand niet bekend. Dus houden wij het maar op nieuwsgierigheid naar het nieuwe onderkomen.

Opvallend, dat de voorzitter genoodzaakt werd om alle voorstellen nog eens uitgebreid voor te lezen, ondanks publicatie hiervan in Electron. In ieder geval weten onze vertegenwoordigers hoe a.s. zaterdag te handelen.

PA4KCO, met op de achtergrond penningmeester PA1TOVerder vernamen wij dat de antenne-werkgroep op zoek is naar materiaal, dat we gaan deelnemen aan de velddagen 2005 op 4 en 5 juni en dat er op 10 september met PI60ASV bij de IJsclub een soort open dag wordt gehouden ter viering van het 60-jarig bestaan van de VERON. Ongetwijfeld wordt u via dit medium en de Amstelstraler nader geïnformeerd.

Iedereen was het er over eens: Een vooruitgang ten opzichte van ons vorige onderkomen, waaraan de gastvrijheid die we bij ACPA ervaren zeker bijdraagt.
Wij zien dan ook met vertrouwen uit naar de “techniek-avonden”. Omdat die op elke laatste donderdag van de maand is, hopen wij ook leden die op de maandagen zijn verhinderd weer eens te kunnen begroeten. En hebt u niets te knutselen, dan maar genieten van de gezelligheid.

Eerste Technische Avond

Er zit toch geen soldeerwater in die flesjes?Vader (PE1CVJ) instrueert zoon (PD4FUN), terwijl PH4TNX toekijkt.Op 28 april 2005 werd er voor het eerst geknutseld in het nieuwe onderkomen.
Inderdaad, met TV-beelden op de achtergrond. Want een sportieve strijd tussen een Portugees en een Nederlands team moet bij ACPA natuurlijk worden gevolgd.

Omdat het praktische gedeelte van de “radiocursus voor watersporters” engszins in de verdrukking was geraakt, waren de deelnemers uitgenodigd om op deze en eventuele volgende kuntselavonden het toch wel lastige laatste bouwproject af te maken.
Kijk, daarom hebben we nu extra beschermingsplaten op die tafels.Natuurlijk werd dankbbaar gebruik gemaakt van de aanwezige vaardigheid van doorgewinterde doe-het-zelvers.

Naar aanleiding van de oproep voor meetapparatuur schonk André (PE1JEL) o.a. een Philips oscilloscoop en toongenerator. Onze adverteerder (of is het sponsor?) JMM leverde passende beschermingsplaten voor op de tafels (je weet het tenslotte maar nooit, met die knutselende techneuten).

 

 

 

De bijeenkomsten in mei 2005

Charlos Potma - PA3CKROp 9 mei sprak Charlos Potma PA3CKR over microcontrollers.
In de amateurwereld zijn de 8-bits microcontrollers bijzonder populair. Niet ten onrechte, want er zijn unieke dingen mee tot stand te brengen. Menigeen zou er ook wel eens mee aan de slag willen, maar hoe pak je dat aan en wat kun je er nu precies mee?
PA3CKR, ter zake kundig, leerde ons hoe over de eerste hobbels heen te komen. De reden dat zijn voorkeur ligt bij de AVR microcontrollers van ATMEL is tweeledig. Met één instructie per klokpuls zijn de AVRs aanzienlijk sneller dan de vergelijkbare 8-bit Microchip PIC controllers met 4 klokpulsen per instructie. Daarnaast wordt het programmeren sterk vereenvoudigd door het beschikbaar zijn van een uitstekende Basic Compiler, BASCOM, een product van het Nederlandse bedrijf MCS Electronics.

Het inwendige van de 2,5 GHz counter (foto PA3CKR)Tal van meegebrachte proefschakelingen en eindproducten verduidelijkten zijn betoog en illustreerden de betekenis van deze moderne microcontrollers voor de hedendaagse radioamateur. Met name zijn 2,5 GHz counter oogste veel bewondering.
Charlos heeft talloze practische cursussen gedraaid (waaraan zelfs amateurs uit onze regio hebben deelgenomen) en vond dat al het gegenereerde materiaal, goed gedocumenteerd, voor iedereen beschikbaar moest zijn.
De gehele cursus, maar ook uitstekend gedocumenteerde toepassingen, vindt u op de website van PA3CKR. In het Engels weliswaar, maar dat mag voor iemand die zich in microcontrollers verdiept geen probleem zijn.
Wanneer zien wij de eerste AVR/Bascom-resultaten uit onze afdeling?

Technische Avond

Activiteiten-overzichtDenk om je vingers!Antenne-afstemeenheid voor 160 meterOp 26 mei, onder de algehele leiding van PE1DHR, werd weer heel wat geknutseld, afgeregeld en besproken.
Zo zagen weer enkele cursisten van de onlangs beëindigde “radiocursus voor watersporters” kans om het toch wel lastige laatste bouwproject af te maken.
Onderwijl verdiepten Simon PAøMYD en Hans PA1JF zich in een onwillige Grundig “Concert Boy 220”.

V.l.n.r.: PE3WIM, PE1DHR, PA1TO, PA3ALG en PE2MD.PE3WIM was slechts geïnteresseerd in één ding: de komende velddagen. Niet zo verwonderlijk voor een coördinator. De lijst met wie, wat, waar en hoe werd nog eens critisch doorgenomen en waar nodig bijgestuurd.

Over de door PAøJCA voor de velddag gebouwde 160m antenne-afstemeenheid had ieder zo zijn eigen gedachte (en opmerkingen), maar volgens de bouwer werkt het als een trein.

PA1TO en zijn ICOMsOnze penningmeester PA1TO was druk in de weer met een tweetal nostalgische ICOM’s van het type IC-2E, nam deel aan de velddagbespreking en had ook nog financiële zaken af te handelen.

PAøSKS, PAøJCA en gastheer PA3GJPVerder nog de gebruikelijke uitwisseling van QSL-kaarten en niet te vergeten de voortreffelijke service van onze gastheer Luis, beter bekend als PA3GJP.

 

 

 

De bijeenkomsten in juni 2005

De reguliere bijeenkomst op 13 juni was een QSL-avond met onderling QSO en onderwijl genieten van wat onze gastheer te bieden had. De laatste knutselavond vóór de vakantieperiode op 30 juni verliep overeenkomstig, al werd wel van gedachten gewisseld over hoe invulling te geven aan die laatste donderdag van de maand.
Voor wie ons onderkomen bij ACPA, aan de Ouderkerkerlaan 15 te Amstelveen, nog niet weet te vinden, hier nog maar eens een tweetal verhelderende foto’s.

ACPA is bereikbaar aan de achterzijde ...en dan de stalen trap op.Het gebouw staat bekend als de voormalige Keulemans MAVO waar ook andere instellingen hun plek hebben.
Als u voor het gebouw staat, dan aan de rechterkant langs het gebouw naar de achterzijde gaan …

… en aldaar de stalen trap op.
Nee, niet die ladder!

 

De bijeenkomsten in september 2005

12 september

Vele illustraties ter verduidelijking Op deze avond nam onze eigen (radio)historicus Ot de Soete, PAøDSO, ons terug in de tijd.
Als telegrafist bij de koopvaardij heeft Ot de aan den lijve ervaren hoe moeilijk het soms kan zijn om een bericht over te sturen.

Met ondersteuning van lichtbeelden sprak Ot over de problematiek en de successen van de draadloze communicatie in het verleden en dan met name tijdens de oorlog 1914-1918.
In verband met de aanwezigheid van twee buitenlandse gasten, deed hij dat maar in het Engels.

Complimenten Ot en nogmaals dank voor de interessante lezing!

Technische Avond

Kazu PH4TNX - JH4TNXOp de eerste knutselavond na het vakantieseizoen kon menig liefhebber putten uit beschikbaar gestelde dozen vol gratis ‘meuk”. Ook PH4TNX had een en ander ingebracht, want Kazu verruilt Nederland voor homeland Japan. Niet verwonderlijk dat deze 29e september dan ook de avond werd van ‘Mr. TNX’.
Eind deze maand vertrekt Kazu naar Japan, maar hij wil zijn Nederlandse roepnaam, alsmede het lidmaatschap van VERON en van Afd. Amstelveen behouden. Daartoe is zijn Nederlands postadres omgezet naar NEC Logistics in Lijnden.
Overigens heeft hij het vaste voornemen om, wanneer hij voor zakelijk bezoek in Nederland is, van zich te laten horen.
Kazu, tnx for all, and hope to work you as JH4TNX.

De bijeenkomsten in oktober 2005

Lezing van Ben Emons over Antennes en Tuners

Een zaal vol aandachtige toehoordersTuners in soorten en matenOp 10 oktober kwam Ben Emons, PB2BN, met een gigantische koffer de stalen trap bij ACPA opzeulen om ons andermaal te tonen dat maximale energieoverdracht van zender naar antennesysteem niet zo moeilijk is, als je het maar goed aanpakt.

Na een beetje theorie, waarin de principes van diverse symmetrische en asymmetrische tuners de revue passeerden, kwamen heel veel praktische zaken aan bod. Geen vraag over het wat, waarom en hoe bleef onbeantwoord.

Symmetrische tuner met de balun aan de goede kantWie na deze avond nog steeds geen kans ziet om met eenvoudige middelen de voor zijn situatie optimale zelfbouwtuner te fabrieken, heeft of niet goed opgelet of schitterde door afwezigheid. En dat is jammer.

Ben is voorstander van aanschouwelijk onderricht en kwam dus niet met lege handen.
Tuners in soorten en maten; gelukte en mislukte spoelen; oefenmateriaal voor toekomstige bouwers (alleen de jeugd bleek zonder oefening in staat om er iets fatsoenlijks van te bakken); meetapparatuur; software; documentatie voor de liefhebber om het thuis nog eens allemaal rustig door te kunnen nemen.

Technische Avond

Voorzitter en secretaris nadat de rust was weergekeerd Bijbehorende wisselbeker met vele illustere namen Er werd nauwelijks geknutseld op 28 oktober, maar vooral nagekaart over de voorbije Dag voor de Radioamateur in Apeldoorn. Over de daar bemachtigde zaken en de al dan niet gemiste koopjes, maar vooral over één specifieke gebeurtenis die dag. We doelen dan op de verkiezing van onze voorzitter tot Amateur van het Jaar.

Men nam het de secretaris hoogst kwalijk niet geïnformeerd te zijn.
Maar het is nu eenmaal de gewoonte om de naam van de gekozene tot op het laatst geheim te houden. Onzekere factoren, en hectische toestanden op die bewuste dag, maakten het onmogelijk om de in Apeldoorn aanwezige afdelingsleden alsnog in kennis stellen.

Voor meer informatie over het Radiofonds, de oprichter en prijswinnaars door de jaren heen, verwijzen wij naar de site van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder.

De bijeenkomsten in november 2005

Rasverteller PA3HDYLezing van Piet van Schagen
over Marconi’s Magnetische Detector

Tijdens zijn transatlantische experimenten in 1902 vond Marconi de coherer te onbetrouwbaar om de bijzonder zwakke signalen, inherent aan uitzendingen over lange afstand, te detecteren.
PA3HDY's functionele replica van 'Maggie'Reden voor hem om ’Maggie’, de magnetische detector te ontwikkelen. Het zou 20 jaar duren voordat wetenschappers kans zagen om de werking van het apparaat adequaat te omschrijven.

Op 14 november vertelde Piet van Schagen, PA3HDY, op onnavolgbare wijze alles over dit unieke apparaat en demonstreerde hij de werking d.m.v. zijn zelfgemaakte replica.

Technische Avond

PE3WIM in actie met PAøJCA als aangeverDe avond van 24 november stond in het teken van de antenneperikelen in ons nieuwe onderkomen.
PE3WIM liet weten dat hij op 19 november, samen met Sjaak en Luis, de schotel, de spriet en de dipool gemonteerd en ingeregeld heeft bij het APCA en dat aansluitend de ‘antenne cie’ zich onder het genot van een cola had opgeheven.
Hoe kon Wim bevroeden dat door toedoen van een ‘boze buurman’ nog heel wat werk verzet zou moeten worden.

Verder werd van gedachte gewisseld over het op handen zijnde LC-meter bouwproject, waarvoor grote belangstelling blijkt te bestaan, en over de komende verkoopavond in december.

Kartrekker PE1DHR wil de LC-meter zo goedkoop mogelijk kunnen aanbieden en er toch een mooi bedrag voor de verenigingskas aan over houden. We zijn benieuwd hoe hij dat flikt, maar hebben het volste vertrouwen in de kunsten van ‘De Hopenloze Rommelaar’.

 

 

De bijeenkomsten in december 2005

Verkoopavond

Blik op het podium en een deel van de aanwezigenOp 12 december was onze traditionele verkoopavond, zoals gebruikelijk onder de bezielende leiding van meester afslager Sjaak, PAøJCA. De waarschuwing vooraf, dat men met in te brengen spullen wel de trap op moet en er later eventueel ook weer mee naar beneden moet omdat er echt niets kan worden achtergelaten, werkte selectief. Geen massa’s PC’s ditmaal, maar prachtige hebbedingen, w.o. veel nostalgisch materiaal en literatuur, waarvan helaas geen foto’s beschikbaar zijn.

QR-666En al duurde het even voordat we onze gastheer wakker hadden en de vele bezoekers naar binnen konden, het werd, om met de penningmeester te spreken, een geslaagde avond zowel in sociaal als financieel opzicht.
Buiten draafde de voorzitter zenuwachtig heen en weer, niet zo zeer vanwege de gesloten deur, maar meer omdat hij tussen alle spullen een QR-666 had ontdekt en deze perse wilde confisqueren t.b.v. beginnende amateurs die nog geen spullen hebben.
Zelfs Kazu, PH4TNX – JH4TNX, was over uit Japan. Niet speciaal voor deze avond natuurlijk, maar zijn zakelijk bliksembezoek stelde hem in staat weer even tussen zijn clubgenoten te vertoeven en met meer bagage huiswaarts te keren dan waarmee hij hierheen kwam.

Technische Avond

SantaOver de laatste technische avond van het jaar op 29 december heeft de webmaster weinig nieuws. Zoals zovelen had hij dienst elders.
De vraag rijst of een bijeenkomst tussen de feestdagen wel zinvol is.
We horen graag hoe onze leden en dan met name de geregelde bezoekers daar over denken.