Ludwig Koch,
zijn onderzoek en leermethode

2e Editie - Verkrijgbaar bij uw MFJ-leverancier (MFJ-3400)De uitgebreide onderzoeken van de Duitse psycholoog Ludwig Koch, waarover hij in 1936 rapporteerde, genoten buiten Duitsland lange tijd nauwelijks bekendheid, totdat David Finley – N1IRZ met zijn boek daar in 1995 verandering in bracht.

Koch zocht naar de meest efficiënte methode voor Morse training t.b.v. toekomstige radiotelegrafisten die aan de geldende internationale eisen moesten voldoen: 100 woorden zenden in 5 minuten (20 wpm), een telegram van 100 woorden nemen in 5 minuten (20 wpm) en 125 woorden klare tekst nemen in 5 minuten (25 wpm).

Alvorens Koch een betere leermethode kon bedenken en deze in klassikale lessen toetsen, moest hij zien te achterhalen wat vaardige operators doen en daarbij nauwkeurig de toegepaste leermethode analyseren.
Het verschil tussen hen die de code ‘visueel’ hadden geleerd en anderen die het als ‘akoestische beelden’ was bijgebracht was evident.

Koch ontdekte dat het beter was om met duidelijk verschillend klinkende karakters te beginnen in plaats van bijv. eerst de ‘dit-groep’, dan de ‘dah-groep’ en vervolgens de rest. Door de intense concentratie van studenten op een nieuwe groep tekens gaat die groep overheersen en dreigt het al geleerde te vervangen. Hij toonde aan dat de meest effectieve mannier was om steeds één nieuw karakter te introduceren om die bij de eerder geleerde karakters te integreren, tot uiteindelijk het hele alfabet compleet is.

Zijn proeven toonden ook aan dat leren op gehoor de enig goede manier is en dan meteen om en nabij de gewenste eindsnelheid, in ieder geval boven de 12 wpm om mentale exercities uit te bannen. Alleen zo wordt nemen wat je hoort een reflex. Bovendien gaat het om ‘klankherkenning’ en het ritme van 10 wpm klinkt heel anders dan 20 wpm.
Koch leerde zijn studenten zelfs eerst ‘geluidspatronen’ te herkennen zonder dat ze enige notie hadden om welk karakter het ging!

Met Koch’s methode maakt u zich op de snelste mannier de morsecode eigen. Maar daar blijft het niet bij. Het heeft ook nog, in tegenstelling tot andere methoden, een positief effect op je motivatie. Dat begint al wanneer je, zodra je de eerste twee karakters beheerst, je realiseert dat je in staat bent om morsecode te nemen op 12, 20 of zelfs 40 wpm, want dat heb je net gedaan. Elk nieuw karakter dat je daarna beheerst is opnieuw een bewijs van je vooruitgang. Een heel contrast met die oude langzame methode waar je op de nodige drempels stuitte en voor lange tijd geen vooruitgang boekte. Met de Koch methode behoren frustraties tot het verleden!

Met de Koch-Methode en regelmatig oefenen kan elke beginner in één tot drie maanden (persoonsafhankelijk) zich de Morsecode eigen maken. Ook de amateur die al jaren worstelt om CW onder de knie te krijgen wordt met ‘Koch’ verder geholpen.
Wel de volgende eisen in acht nemen:

  • Regelmatig oefenen, liefst 2x per dag een half uur.
  • Steeds gedurende 5 minuten meeschrijven.
  • Niet eerder het volgende karakter toevoegen dan wanneer alles voor 90% correct is genomen.

En laat het seinen vooralsnog achterwegen. Die sleutel of keyer komt straks wel wanneer het Morsealfabet u als muziek in de oren klinkt en blijkt dat seinen minder problematisch is dan verwacht.