12 januari 2004

Huishoudelijke Vergadering

Ernstige gezichten bij ernstige zagenDe jaarvergadering 2004 van de afdeling is weer geschiedenis.
Op 12 januari j.l. sloot de voorzitter om 22.15 uur de jaarlijkse ledenvergadering. Een constructieve, dus succesvolle bijeenkomst.

Eenentwintig deelnemers, inclusief bestuursleden, keken terug op het voorbije verenigingsjaar en zetten de lijnen uit voor het komende.

Jammer dat u er niet bij was, het bestuur had graag ook uw mening gehoord in tal van zaken. Misschien mogen we niet klagen met een opkomst van 21%, maar toch.
We zien graag dat ook de “minder uithuizige” amateur het in onze afdeling en bij de VERON naar de zin heeft. En die huishoudelijke vergadering is de plaats bij uitstek om ideeën en/of wensen richting VERON en haar afdeling Amstelveen kenbaar te maken.
Mogen wij u volgend jaar ook begroeten?
Verslagen werden goedgekeurd, de penningmeester decharge verleend, bestuursleden herkozen (al is er een interne mutatie) en medewerking toegezegd om een aantal plannen gestalte te geven.

We gaan namelijk een onderzoek instellen naar de haalbaarheid van een lokale (packet) repeater, deelnemen aan de velddagen van 2004 en feesten. Jawel.

V.l.n.r. Voorzitter, Penningmeester en nieuwbakken secretarisOnze afdeling bestaat ruim 25 jaar, wat helaas ongemerkt voorbij is gegaan. Maar nu de Amstelstraler de 25e jaargang in gaat, heeft het bestuur gemeend het een met het ander te moeten combineren en eind augustus of begin september “Het Jubileum” te vieren.

Gedacht wordt aan een Special Event Station PI25ASV, in een weekend dat wordt afgesloten met een buffet voor de leden van de afdeling met hun partners.
Vanzelfsprekend zult u via deze homepage en de Amstelstraler nader worden geïnformeerd.

Ten aanzien van de bijeenkomsten spraken de leden zich uit voor een voortzetting van de knutsel- en meetavonden; aandacht voor VHF/UHF/SHF-zaken; nogmaals een uitgebreide “digitale avond” en voorlichtingsavonden met onderwerpen als DRM, ATV en ECHOLINK.

9 februari 2004

Knutsel- en meetavond

Kijk, het werkt!Dat deze avond in het teken stond van het gezamenlijk knutselproject, de “poor man’s spectrum analyzer”, was wel duidelijk. Zij die nog in het beginstadium verkeren konden bij Rob PAøRWE diens functionele versie bewonderen.

Rob toonde ook nog het resultaat op een X-Y display, maar er gaat toch niets boven een echte scoop moesten hij en anderen bekennen.

PA1TOBedankt voor je aanwezigheid en support Rob! PAøLIZ en PAøSKS kijken geamuseerd toe naar de kunsten van PAøRWE, terwijl PE3WIM meer aandacht voor de camera lijkt te hebben en PA1TO op de voorgrond verwoede pogingen doet om zijn porto weer aan de praat te krijgen.

Wat we hierover tijdens de PI4ASV-ronde vernamen, begon het met geheugenverlies (van de porto natuurlijk), gevolgd door losse ingewanden of zoiets.
Of het apparaat na de alhier verrichtte ingrepen weer functioneert, is ons niet duidelijk geworden.

Technische discussieGezellige, technische discussies. Terwijl PA1LOI een verhandeling houdt over zijn soldeerstation, PA1BQN het inwendige van een nostalgische ICOM inspecteert terwijl de eigenaar PD1ARF zich af schijnt te vragen “hoe nu verder”, bladert “ijkbureau” PE1COM door het bijbehorende manual. Duur spulUiteraard belandde het apparaat op de meet- en regeltafel.

Voor testapparatuur wordt gezorgd, stond er in de aankondiging.
Klinkt zo eenvoudig, maar wie krijg je zo gek dat hij zijn kostbare en loodzware apparatuur mee sjouwt naar een avond waarvan op voorhand niet bekend is of er iets te meten of te regelen valt.

We prijzen ons gelukkig dat we in dergelijke gevallen een beroep kunnen doen op Frans, PE1COM.
In hoeverre de invloed van PA1LOI daarbij een rol speelt, is niet bekend, maar op avonden als deze, zijn we maar wat gelukkig met dit duo!
Met dergelijke nauwkeurige meetapparatuur was dit de gelegenheid om die nieuwe set eens aan de tand te voelen en te zien of deze wel aan de specificaties voldoet. Of om nu eindelijk die teller of generator eens af te regelen.
Jammer dat niet meer leden hier gebruik van hebben gemaakt.

Maart 2004

Lezing van Jos Disselhorst – PA3ACJ – trekt volle zaal

Jos Disselhorst - PA3ACJDe avond van microgolven, de avond van radiogolven met een golflengte van 1 mm tot 10 cm, waarvan het bijbehorende freDiscussiequentiegebied loopt van 300 GHz tot 3 Ghz.

Jos, PA3ACJ, ging uitgebreid in op: wie deze golven gebruiken; van welke eigenschappen men daarbij gebruik maakt en welke componenten we daar zoal bij tegenkomen; wat amateurs er mee kunnen en wat ze er mee doen; waarom de gebruikelijke weerstanden, condensatoren en zelfinducties boven de 100 MHz al snel niet meer bruikbaar zijn vanwege de parasitaire capaciteit en zelfinductie van de aansluitdraden.

De in de wetenschap toegepaste ‘absorptiepieken’, voor het aantonen van uiterst geringe verontreinigingen in mengsels, waarbij Jos beroepsmatig betrokken is, kon vanwege het vergevorderde uur slechts worden aangestipt.
Graag horen wij verderop in het jaar hier meer over, waarbij de dan misschien wel uitgebreidde groep SHF-ers, ook antwoord kan krijgen op dan nog brandende vragen.

Mooi spul ...Belangstelling van PA1MW voor de NieuwsbriefDe mededeling van Jos, dat het echt niet zo moeilijk is om zelf ook eens aan de slag te gaan, werpt vanzelfsprekend vragen op, waar hij desgevraagd graag meer over vertelt.

Golfpijpen van enkele centimeters tot minder dan een millimeter breed, fasedraaiers, couplers, staandegolf verbeteraars, bandfilters, houders voor mixers, actieve onderdelen als gunndiodes, golfmeters, verzwakkers, antennes. Kratten vol voorbeelden om het gezelschap belangstellenden te laten zien welke onderdelen je allemaal kunt gebruiken bij experimenten op de hoge frequenties. En dank zij de radiomarkten kan elke geïnteresseerde daar ook aan komen.

Vol belangstelling verdrongen de aanwezige zich om al dat moois al vond Martin, PA1MW, dat de maandelijks uitgereikte Nieuwsbrief toch ook wel interessant is.
We hebben genoten van dit voor velen toch nog onbekende aspect van onze hobby.

19 april 2004

Elco's in alle matenHet was niet bepaald druk, met 14 aanwezigen en een gedecimeerd bestuur. Toch ging het er geanimeerd aan toe tijdens de bespreking van de ingediende voorstellen voor de 65e Verenigingsraad en onze vertegenwoordigers weten hoe a.s. zaterdag te handelen.
Een bevriende relatie had een speciale aanbieding voor de knutselaars binnen onze afdeling, waar Wim, PA3ALG, maar wat van in voorraad had genomen. Elco’s in diverse waarden, spanningsregelaars en prachtige relais (miniatuur en subminiatuur DIL) gingen vlot van de hand.
Het was ook maar een kwestie van centen.

KabelsAls vervolgens William, PE1BSB, dan nog een doos vol professionele coaxkabels in diverse lengten en voorzien van BNC-stekkers, koppelstukken en afsluitweerstanden voor de liefhebbers op de tafel deponeert, dan kan de avond nauwelijks meer stuk.

Spectrum AnalyzerOok waren er een drietal voorbeelden uit het Spectrum Analyzer project.
Zoals uit de foto blijkt is PA3ALG juist begonnen met het oscillatordeel. PB2BN is aan fine tuning toe en demonstreerde zijn in een fraaie ELMEC-kast gemonteerde en van verzwakkers voorziene exemplaar op de erbij gesleurde verenigingsscoop.
Helaas ontbreekt in de clubkast een frequentiemeter, waardoor PAøSKS nog steeds niet weet op welke frequentie de oscillator in zijn versie nu genereert.

Mei 2004

Een Digitale Avond met PC1D en PE3WIM

Ga je gang WimDe uitnodigende hand van de voorzitter aan PE1WIM (geheel links) om de uitgebreide demonstratie van diverse digi-modes te starten.
Door het boeiende en gestructureerde verhaal van Wim, bleven verdere activiteiten van de fotograaf achterwege en kunnen alleen plaatjes worden getoond die vóór die tijd zijn genomen.
Die geïnvesteerde voorbereidingstijd was niet voor niets, want de aanwezigen genoten zichtbaar.

Operator Dick - PC1DOperator Dick, PC1D (links), ondersteunde vóór de pauze de heldere uitleg van Wim over de diverse modes met alle ins en outs. De heren waren tijdens hun voorbereiding tot de ontdekking gekomen dat de verenigings-beamer slechts een resolutie van 640×480 kent en waren daarom genoodzaakt, om naast hun transceivers (verbindingen kwamen tot stand op de 6 meter huisfrequentie via dummy loads), interfaces en laptops, ook nog een antieke PC mee te zeulen.
Na de pauze demonstreerde Dick verschillende software pakketten waarmee de diverse modes zijn te bedrijven. En ondanks PE3WIM’s voorkeur voor het door hem gebruikte, min of meer “universele” programma, bleek toch wel dat elk programma zijn voor- en nadelen kent.

ToehoordersRadioamateurs ten voeten uit: luisteren en onderwijl iets anders doen, zoals het lezen van de uitgereikte maandelijkse Nieuwsbrief.
V.l.n.r.: PA1BQN, PAøKJB, PAøMYD, PB2BN, PE2MD, PAøIF en op de voorgrond Fred, die wij eerdaags als nieuw lid hopen te begroeten.

Wim en Dick, nogmaals bedankt!

Juni 2004

Amateur Radio TodayAan de vooravond van het vakantieseizoen, werd een “open” clubavond gehouden, met ruimte voor eventuele onvoltooide knutsels; onderling QSO; napraten over de velddagen enz.
Met een 14-tal aanwezigen, waaronder een gast van de Afd. Haarlem, was het niet bepaald druk. Het vakantieseizoen schijnt steeds vroeger aan te vangen.

De secretaris had wat amateur-gerelateerde audiovisuele zaken op een CD gezet, die door Dick, PA3HBS, op vakkundige wijze met de verenigingsbeamer op de muur werden getoverd.
De ARRL-video “Amateur Radio Today”, ingesproken door voormalig CBS nieuwslezer Walter Cronkite, KB2GSD, gaf een goed beeld waar een georganiseerde radioamateur-gemeenschap toe in staat is wanneer alle overige communicatiemiddelen falen.

Power Line TransmissionMinder opbeurend waren de voorbeelden van de “zegeningen” van BPL, PLC, PLT, of hoe dit spectrum bedreigende fenomeen ook aangeduid mag worden.
Voor wie meer wil weten over dit “internetten via het elektriciteitsnet” en de gevolgen voor het gehele HF-spectrum, het advies om eens bij http://www.arrl.org/tis/info/HTML/plc/ te kijken. Vergeet dan ook niet de link naar “BPL Measurements and Studies in Other Countries” te bekijken.
Allemaal niet zo opwekkend, maar het lezen waard.

Juli en augustus 2004

Voorkant ElectronVakantieseizoen, dus geen activiteiten in ons lokaal bij Alleman, maar onderling QSO rond de bar en QSL manager.
En gezellig was het. Tal van technische zaken werden besproken, mogelijk als gevolg van meegenomen spullen, zoals 144/50 MHz transverters en de zelfbouw “all band all mode transceiver” van de secretaris volgens ontwerp van PAøCHN (beter bekend als de “HartKit”)

Een ander hoogtepunt was de kennismaking met ons nieuwe lid Kazuhiko Okamoto, JH4TNX. En al klinkt het Nederlands hem in de oren als het Japans bij ons, Kazuhiko amuseert zich kostelijk tussen de leden van de afdeling. Uiteindelijk kent het radioamateurisme geen barrières.

De voorzitter was op tijd terug van zee, om tijdens de bijeenkomst van augustus het komende jubileum onder de aandacht te brengen. AT verleende vergunning voor het “special event station” PI25ASV op 3 en 4 september en met PE1WIM als coördinator wordt ook dit evenement weer een succes.

Menigeen was blij verrast met de omslagfoto op Electron van augustus.
Naar wij vernamen vond de eindredacteur het jammer dat de de opstelling in het midden van de weide het zonder operator moest stellen.
Maar ja, zelfs PB2BN moet wel eens even wat anders.

September 2004

De avond van Piet van Schagen PA3HDY, oud voorzitter NVHR

PA3HDY tussen microfoon en dure NSF M4.PA3HDY is geen onbekende in onze afdeling. Niet alleen door zijn artikelen in de Amstelstraler, maar ook vanwege eerdere optredens. Deze avond voerde hij ons terug in het Nederlandse radiotijdperk van rond 1926.
Piet bracht weer enkele kostbare spullen mee, waaronder een drielamps volkstoestel voorzien van variometerafstemming met honingraatspoelen en de beroemde NSF M4 met variometerafstemming (het laatste door Ir. White ontworpen toestel voor NSF).
Met behulp van een door de voorzitter uitgespannen antenne werd duidelijk hoe radio in die tijd klonk en wat het betekende om op een station af te stemmen.

Cameraman Claud, met naast hem PA0BOG.

Cameraman Claud, met naast hem PA0BOG.

Bijzonder verrassend was de aanwezigheid van Ir. C. Wendrich, beter bekend als Claud van het Philipsmuseum Amsterdam (zie Amstelstraler 24e jrg nr 2), overgekomen om de meester van de Radiohistorie op video vast te leggen.
Wie schetst onze verbazing, om nog diezelfde week een DVD van Piet’s optreden in de bus aan te treffen.
Bedankt Claud en complimenten voor het eindproduct.

Aandachtige toehoordersAandachtige toehoorders en gasten, die dank zij Piet’s heldere uitleg en door hem verstrekte documentatie, zich een goed beeld konden vormen van de toegepaste technieken uit die vroege radio-periode en zichtbaar genoten van de wijze waarop Piet het verleden tot leven bracht.

Het gemak waarmee Piet tal van zaken op het bord schetst en vragen op een voor iedereen begrijpelijke wijze beantwoordt, is verbazend.
Ook onze penningmeester was verbaasd, maar dan vooral door het materiaal dat Piet ter beschikking stelde en waarvan de opbrengst in de clubkas verdween.

Oktober 2004

Techniek in de Natuurkunde – Jos Disselhorst, PA3ACJ

Jos, PA3ACJ, in actiePlaatjes schieten in het donker valt niet mee. Vandaar dat u het deze keer moet doen met matige beelden van het optreden van Jos Disselhorst, PA3ACJ.
Wat zeker niet gezegd kan worden van wat Jos ons voorschotelde.
Onder de titel “Techniek in de Natuurkunde” sprak Jos over lasers, magneten, vacuum, lage temperaturen en over zeer kleine bewegingen.
Wie dacht hierover toch wel het een en ander te weten, raakte al snel verbaasd over de extreme waarden waarmee Jos bij zijn dagelijkse werkzaamheden en projecten te maken heeft.

PA3ACJMet zorgvuldig geselecteerde en al dan niet vereenvoudigde tekeningen, werden moeilijke zaken voor iedereen begrijpelijk.
PA3ACJMaar omdat Jos ook voorstander is van aanschouwelijk onderricht, had hij ook ditmaal weer de nodige voorbeelden meegebracht. Vooral de unieke schuimrubberen modellen werkten verhelderend.
Jos, bedankt voor deze heerlijke avond. We hebben genoten!

Omdat dit een splinternieuwe lezing was (met de primeur voor Amstelveen) benadrukte Jos dat hij commentaar op inhoud en tijdsduur per onderwerp op prijs zou stellen. Die kwam inderdaad en als we het goed gehoord hebben zou daar het ‘vacuümdeel’ het slachtoffer van worden. Jammer, want met op tijd beginnen, een beperkte borrelpauze en een acceptabele sluitingstijd zou deze unieke lezing zijn oorspronkelijke opzet kunnen behouden.

November 2004

De contest-hobby van Sjaak – PAøJCA

De altijd lachende PA0JCAToen uw verslaggever constateerde dat met een veel betere camera de spreker, zijn creaties en de toehoorders werden vereeuwigd, liet hij de zijne maar in de tas. Helaas zijn die beelden uit het camerageheugen gewist voordat deze waren opgeslagen.
Sjaak met 'rotor-demo' op de Dag voor de Radio AmateurWe hebben daarom maar enkele plaatjes genomen van Sjaak’s deelname op de zelfbouw tentoonstelling tijdens de laatste Dag voor de Radio Amateur, waar hij o.a. een uniek rotorsysteem demonstreerde en uitleg gaf over zijn zelfbouw transceiver voor wel erg hoge frequenties.

Sjaak vertelde hoe hij samen met nog een aantal fanaten begonnen is en hoe het contesten zich verder ontwikkelde. Eerst in de toren van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk. Vervolgens op de Centrale in Diemen, gevolgd door de Centrale van de Eemshaven, waarbij de verkeersbegeleiding op de Eems op een gegeven moment plat ging. Via een watertoren op de Veluwe is de groep uiteindelijk in Groningen beland alwaar zij als PI4GN actief is op 13 t/m 3 cm.

Geen halsbrekende toeren meer op torens en schoorstenen, maar nog wel vaak afzien i.v.m. de weersomstandigheden. We hebben genoten van de sappige verhalen en van de verhelderende beelden die werden geprojecteerd. Het doorzettingsvermogen en de vindingrijkheid van de jongens dwingt bewondering af.
Contesten op cm-golven blijkt toch anders dan menigeen dacht. Succesvol zijn op dit terrein betekent veel zelfbouw en een gedegen kennis van de SHF-techniek en mechanica.

De Verkoopavond van 2004

De veilingmeester op dreefOnze traditionele jaarlijkse verkoopavond in december mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Het is dan ook de avond bij uitstek om op gepaste wijze van overtollige spullen af te komen, of met wat spullen “rijker” huiswaarts te keren.
Vol huis met aandachtige deelnemers Natuurlijk ook dit jaar weer onder leiding van meester-afslager Sjaak PAøJCA, terwijl Wim PE2WIM en Theo PA1TO (op de achtergrond) de administratieve en financiële afhandeling voor hun rekening namen.

We zagen heel wat moois voorbij trekken. Jammer dat we zo beperkt zijn in de beschikbare ruimte. Prachtige voedingen en trafo’s, meetapparatuur, onderdelen, nostalgische zaken en literatuur.
Ernstige en minder ernstige gezichtenOok de tijdschriften uit de leesmap vonden gretig aftrek. Op nevenstaande foto heeft Cees Jan het eerste deel van zijn buit al binnen, er zou nog veel meer volgen.

Ernstige en minder ernstige gezichten, ook achter in de zaal.
Ook zij die met lege handen huiswaarts keerden spraken van een gezellige avond.
Namens de penningmeester dank aan allen die spullen inbrachten en de opbrengst ten goede lieten komen van de clubkas.