Opleiding …
N-cursus 2004een ruim begrip

Een radiozendamateur beschikt over een door de overheid verstrekte vergunning (registratie), verkregen na het met goed gevolg afleggen van een zendexamen dat wordt afgenomen door een officiële, door de Rijksdienst Digitale Infrastructuur van het ministerie van Economische Zaken (AT/EZ) goedgekeurde instantie, het CBR

En al kan de hiervoor vereiste kennis door zelfstudie worden eigengemaakt, het is wel zo prettig om dat samen met gelijkgestemden in cursusverband te doen. Heel wat amateurs zijn op die manier bij A02 met succes opgeleid. Dat gebeurde op scholen, in geronselde les- en clublokalen, in het magazijn van een lokale winkel en zelfs privé aan de keukentafel.

Interesse om zendamateur te worden? Kijk dan eens hier op de VERON-site of neem contact op me het bestuur.

Lessen op schoolMet toenemende vergrijzing van onze samenleving, waaraan dan ook het zendamateurisme niet ontkomt, is het voor het voortbestaan van de georganiseerde radioliefhebberij van belang de jeugd tijdig te laten kennismaken met het radio-amateurisme.
Begrijpelijk dat deze doelgroep een geheel andere benaderingswijze en heel ander lesmateriaal vergt.

 

Alhoewel morse niet langer een exameneis is blijkt deze oudste vorm van communicatie nog bijzonder populair. Ook hier speelt opleiding en oefening onder leiding van deskundige hobbygenoten een grote rol.Educatie

Nieuwe technieken vindt men ook terug in de amateur ten dienste staande apparatuur. Optimaal gebruik van dat glimmende apparaat vraagt toch wel wat kennis en inzicht van wat zich daarbinnen afspeelt.

Naast de technische kant is er nog het operationele aspect, de praktijk zogezegd. Voorschriften en procedures, afspraken en aanbevelingen, die ook nog wel eens willen wijzigen.

Kortom, de radio(zend)amateur is eigenlijk nooit uitgestudeerd.
VERON Amstelveen probeert in dit verband op haar eigen manier de leden en hen die daar om vragen zo veel mogelijk van dienst te zijn.