Jamboree On The Air (JOTA)

RS-LogoJOTA is een wereldwijd scoutingevenement waarmee scouts over de hele wereld in contact staan met elkaar via amateurradio. Het evenement, in 1957 bedacht door G3BHK ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van scouting, vindt ieder jaar plaats in het derde volle weekend van oktober.
Iedere vier jaar wordt er een wereldjamboree gehouden, een groot scoutingkamp dat telkens ergens anders in de wereld wordt gehouden.

Met de opkomst van het internet, waardoor sommige scouts het zenden via radiogolven als enigszins achterhaald ervaren, wordt tijdens het JOTA-weekend ook een JOTI gehouden, de Jamboree On The Internet.
Dit vraagt wel extra inspanning om wederzijdse beïnvloeding (storing) te voorkomen.

JOTA 2004

Op 16 oktober 2004 werd in Amstelveen door de Katankye Scouts deelgenomen aan de JOTA/JOTI.
Radiozendamateurs van de Veron afdeling 02 Amstelveen, hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het doen slagen van deze JOTA.
Zo werd er een amateurradiostation met de roepletters PA7ZEE/JOTA opgebouwd. Ten behoeve van dit station waren twee antennemasten door de scouts gebouwd. Door de radioamateurs zijn deze masten voorzien van richtantennes voor de 2 meter amateurband. Daarnaast waren er ook antennes voor de HF-banden.

Fred als leraarNadat bevoegde radiozendamateurs de verbindingen maakten met andere JOTA-stations en radiozendamateurs konden de scouts communiceren.

Het bouwproject bestond uit het maken van een passieve ontvanger met spinnenwebspoel.
Ruim 30 scouts hebben met de hulp van ervaren radioamateurs hun eigen radio gKazu (PH4TNX) met landgenootjesebouwd.

Een aantal scouts in Amstelveen heeft de Japanse nationaliteit. Doordat één van de radiozendamateurs van de afdeling dezelfde nationaliteit heeft, konden ook deze scouts worden geholpen met het bouwen van hun radio.

Daar mag je best trots op zijnNaast een werkende ontvanger werd er ook draad voor een antenne en een aarde mee naar huis genomen.

Klik op een van bovenstaande foto’s voor meer beelden van deze leuke dag.