De bijeenkomsten in januari 2008

Jaarvergadering 2008

Een geamuseerde PB2BN en een verbaasde PA3ALGEen zilveren speld voor PA3ALG ...Koffie plus gebak met slagroom bij binnenkomst en een ongekende hoeveelheid bitterballen bij de gratis borrel later op de avond.
De wegblijvers hebben wel wat gemist.

Direct na de opening van de vergadering nam PE1DHR het woord om namens het bestuur de in april afgetreden secretaris in het zonnetje te zetten, daarbij diens gehele ham-loopbaan schetsend, en verblijdde de verbouwereerde PA3ALG met een passend geschenk.

Afhandeling van de agenda verliep bijzonder vlot.

... en heerlijke wijn op de koop toe!Vele bitterballenGeen commentaar en/of kritiek op het gevoerde beleid, de verslagen, de financiën en de plannen voor de toekomst. Geen voorstellen voor de a.s. Algemene Ledenraad van de VERON en ook geen tegenkandidaten voor de vrijgekomen bestuursfunctie t.g.v. het aftreden van Ron PA3RON.
Met algemene stemmen werd Lex PE1CVJ gekozen om de plaats van Ron in te nemen.
Welkom Lex!

Bestuur in nieuwe samenstellingHet bestuur in nieuwe samenstelling
v.l.n.r: Lex PE1CVJ – Bert PE1DHR – Theo PA1TO –
Geert PA7ZEE en Koert PA1KW

Technische Avond

Jawel. u ziet het goed: PA1LOI an het InternettenDeze avond had voornamelijk met computers van doen.
De secretaris had de hand weten te leggen op 6 laptops, 12 dockingstations en 3 PC’s, die natuurlijk meteen gecontroleerd moesten worden op bruikbaarheid en inzetbaarheid tijdens velddagen/contesten.

De ACPA-PC’s werden geactiveerd om op Internet naar een oplossing te zoeken voor de voedingsperikelen rond een PRC-9/PRC-10 waar een der aanwezigen mee zat.
Een en ander werkte blijkbaar nogal aanstekelijk, want we zagen zelfs Louis, PA1LOI, voorzichtig zijn eerste stappen op het wereldwijde web zetten.

 

De bijeenkomsten in februari 2008

De MG Reflex Super Heterodyne van Gyula KissHelaas, geen lezing

In de namiddag bereikte ons het bericht dat de spreker voor deze avond met koorts in bed lag. Te laat om geïnteresseerde toehoorders te informeren. Jammer dat velen de reis naar ons onderkomen tevergeefs maakten, maar ongetwijfeld maakt de secretaris een nieuwe afspraak met Gyula Kiss, want we zijn zeer benieuwd naar de door hem ontworpen “Reflex Super Heterodyne”, waarvan de resultaten ronduit verbluffend zijn.

We wensen Gyula een spoedig herstel toe en hopen hem snel weer te mogen begroeten.

– Deze lezing staat nu gepland voor … ? (zie Agenda) –

Technische Avond

Deze avond stond toch wel in het teken van de vuurtorenactiviteiten van EA8/PA7ZZ en EC8AFM.
Zoals menigeen overdag al tevergeefs over de banden had gedraaid, gelukte het ook nu niet om enig spoor van CAI-018 te ontdekken. Wellicht een gevolg van de antennesituatie en de toestand van de verenigings-set, die het soms wel, en dan weer niet deed (maar inschakelen van de gloeistroom doet soms wonderen).
Verder was de huisbaas druk met het vervaardigen van printen voor het interface-project, het op temperatuur brengen van bitterballenen en het laven van de dorstige aanwezigen, die zich voornamelijk met antenneperikelen bezig hielden.

De bijeenkomsten in maart 2008

Lezing door Rob Engberts – PAøRWE

V.l.n.r.: PAøRWE, PA1KW, PA1JF, PB2BN en de linker arm van PE3WIM.Vlinderafstem-C met fijnregeling en stappenmotorRob noemt zichzelf geen ontwerper, maar meer een nabouwer. Daarmee doet hij zichzelf wel tekort, vinden wij. Weliswaar laat hij zich graag inspireren door wat hij in publicaties en op het Internet aantreft, maar het vergt toch wel de nodige kennis van en inzicht in de toegepaste technieken om daar een werkend geheel van te bakken dat ook nog aan de door jou gestelde eisen voldoet.

Daarnaast schrikt hij er niet van terug om, indien hij dat nodig vindt, routines of gehele programma’s van toegepaste programmatuur te wijzigen, of desnoods opnieuw te schrijven. Want Microchip’s PIC-microcontrollers zijn voor Rob gesneden koek.

Vooraanzicht van Rob's DC-TRXEen goed voorbeeld daarvan is zijn nieuwste project: het automatisch afstemmen van zijn magnetic loop antenne, waarvan het eerste deel, besturing van de unieke uit Zwitserland betrokken vlinderafstem-C, op de tafel pronkte.

En zo ziet het er van binnen uitIn een avondvullende lezing vertelde Rob over de door hem gebouwde Direct Conversion TRX en over de daarin toegepaste technieken, over zijn FET eindtrap en over de perikelen rond bouw en gebruik van zijn magnetic loop.
PIC-besturing van de vlinder-CDat de ondersteunende lichtbeelden niet volledig op het scherm verschenen lag niet aan Rob, noch aan zijn zorgvuldig voorbereide presentatie, maar vond zijn oorzaak in de beperkte resolutie van de verenigings-beamer.

De aanwezigen genoten zichtbaar van zijn voordracht en bewonderden de compacte bouwwijze die Rob, veelal met gaatjesprint, er op na houdt.

Wie nog eens het e.e.a. wil nazien, of de sites wil bezoeken waar Rob zich door heeft laten inspireren, verwijzen wij naar de Home page van PAøRWE.

Technische Avond

Weinig techniek deze avond, met bezoekers die op de vingers van één hand te tellen waren. Zelfs de QSL-manager kon met zijn koffer onverrichter zake huiswaarts. Is de interesse tanende?

De bijeenkomsten in april 2008

De nieuwe VERON-siteVoorstellen 69e VERON Verenigingsraad
en een in te dienen motie van afkeuring

De bespreking van de ingediende voorstellen vergde niet veel tijd.
De plotselinge en onaangekondigde ‘vernieuwing’ van de VERON-site leverde meer stof tot discussie.

Alhoewel de A02-pagina’s inmiddels zo goed mogelijk zijn aangepast, speelt het niet bereikbaar zijn via de oude afdelings-URL ons danig parten.
Het afdelingsbestuur kreeg de opdracht om het ongenoegen in een motie van afkeuring te verwoorden en die op de 69e Vergadering van de VR in te dienen.

Technische Avond

De PowerPoint-presentatie van Lex PE1CVJEn het werkt uit de kunstStart van het op de huishoudelijke vergadering aangekondigde Thema voor 2008: A02 gaat Digitaal’ door Lex PE1CVJ met ondersteuning van uitstekende PowerPoint beelden (te downloaden via voorgaande link).

Aandachtige toehoorders werden geïnformeerd over de achtergronden voor het digitaal gaan en vernamen o.a. waarom de keuze voor voor de interface was gevallen op die van SM4XIU.

Aansluitend een demonstratie die aantoonde dat het prototype van de interface in alle opzichten aan de verwachtingen voldoet.
Ook belangstelling voor de gebezigde softwareOntspanning aan de bar, met op de achtergrond PA3EOT en CQ100Onze printenfabrikant en huismeester Luis kan dus aan de slag.

Opvallend dat, wanneer er een PC aan het Internet hangt, Rients PA3EOT er binnen de kortste keren de virtuele transceiver CQ100 (VOIP) op weet te activeren en anderen probeert te overtuigen hoe leuk dat wel niet is.

 

 

De bijeenkomsten in mei 2008

12 mei 2008 was 2e Pinksterdag

Een feestdag zogezegd, dus geen lezing maar een gezellig samenzijn en de mogelijkheid om uw QSL-kaarten in ontvangst te nemen resp. in te leveren.
Nou, dat viel toch wel tegen. Weinig bezoekers en uw QSL-manager kon al snel zonder de tas geopend te hebben huiswaarts.

Technische Avond

UCXLog - een uitstekend Log en Contest programmaIn te zetten op de komende velddagenOp 29 mei genoten we van het tweede deel van ‘A02 gaat Digitaal’.
Ditmaal verzorgd door Koert PA1KW die een lans brak voor het log- en contestprogramma van DL7UCX.

Wederom een mooie PowerPoint presentatie waarin niet alleen de voordelen van elektronisch loggen tijdens een contest tot uitdrukking kwam maar tevens de flexibiliteit van het programma voor standaard QSO-logging.

Vrijwel alle programmafuncties werden door Koert toegelicht en in een later stadium gedemonstreerd.

Hoe de koppeling tussen de sets en de laptops tot stand komtDe velddagcommissie en ‘digi-boeren’ bleken in een vergevorderd stadium m.b.t. de inzet van deze manier van loggen tijdens de komende velddagen.
Draad- en draadloze verbindingen waren gereed voor gebruik en de functionaliteit werd aangetoond.

Na de pauze ‘hands on’ voor de geïnteresseerden. Een echte workshop!
Jammer dat er niet méér potentiële CW-operators voor de a.s. velddagen aanwezig waren om straks met deze digitalisering de afdelingsscore naar ongekende hoogte te voeren.

Op de projectenpagina A02 gaat Digitaal’ is de gehele voordracht van Koert als PDF te bekijken resp. te downloaden.

De bijeenkomsten in juni 2008

Een komkommermaand

komkommerDe dag na de velddagen, de avond van Nederland-Italie …
Waren er tijdens de velddagen al vage geruchten over het niet doorgaan van de aangekondigde lezing, maandagavond bleek dat voetbal toch gewonnen had. Geen sprekers, geen lezing, geen barman, nauwelijks bezoekers. Zij die wel kwamen hebben met vereende krachten de velddag-spullen naar de zolder verplaatst (waarvoor dank) en keerden al dan niet teleurgesteld huiswaarts. Wat de oorzaken ook mogen zijn; het voor de 3e keer geen doorgang vinden van een aangekondigde lezing is voor de afdeling toch minder prettig.

Technische Avond

De tamtam meldde dat die avond 8 belangstellenden zijn geteld. maar waar die belangstelling naar uit ging en hoe zij zich hebben vermaakt is onbekend.

De bijeenkomsten in september 2008

PA3HDY's "Cody-zender"Interessante lezingen van
Piet van Schagen – PA3HDY en Gyula Kiss

Schema van de nostalgische zenderVolgens PA3HDY heeft een radiotoestel slechts een functie als er ook een zendstation te ontvangen is. Dus besprak en demonstreerde Piet deze avond zijn kopie van een door Abel Gody in 1921 gebouwde zender.

Hij gebruikte voor zijn replica voornamelijk onderdelen uit die tijd, met als belangrijkste onderdeel de grote verticaal opgestelde spiraalvormige spoel. Dit exemplaar is uit 1920 en afkomstig van een vonkzender.

De voor ontvangst gebruikte Eddystone ontvanger en de meegebrachte frequentiemeter toonden aan dat deze zender heel goed werkt, geen overdreven bandbreedte inneemt en de oude koolmicrofoon een modulatie oplevert waar menige SEM-bezitter jaloers op zou zijn.

De frequentiestabiliteit wekte verbazing, al was het CW-rapport geen 599X maar een 595C (licht tjoepend), zoals te verwachten van een dergelijk eenvoudig ontwerp.

DetailopnameDe zender is de eenvoud zelve , een Hartley-schakeling met een handjevol onderdelen. Er wordt gesleuteld in het rooster, maar in plaats van de seinsleutel kan ook een koolmicrofoon via een 1:40 trafo worden aangesloten die aan de primaire zijde in serie wordt aangesloten op een batterij van 4,5 volt. Deze roostermodulatie werkt goed zolang we maar in het rechte deel van de karakteristiek blijven en de secundaire van de microfoontrafo wordt afgesloten met een parallelweerstand voor een constante belasting.

Als voeding gebruikte Piet een 12 volts accu.
Een LM317 met 2N3055 verzorgt de gloeispanning, terwijl een DC-DC coverter de 90 volt ‘hoogspanning’ levert. Voldoende om de twee parallel geschakelde Telefunken RE134’s te voeden en op QRP-vermogen te kunnen werken.
Het leek Piet niet verstandig om daar twee kostbare TM’s (rechter foto) voor te gebruiken.

Bovenaanzicht Pacsirta IIOnderaanzicht Pacsirta IINa de pauze was het woord aan meesterontwerper Gyula Kiss.
Gyula heeft nogal wat reflexontvangers op zijn naam staan (zie o.a. Amstelstraler 2007-4), maar zijn laatste creatie met een ECL86 (6GW8) slaat alles. Met een knipoog naar de Philips ‘Luistervink’ noemde hij zijn ontwerp ‘Pacsirta’ (Hongaars voor leeuwerik). Zo gek nog niet, want de geluidskwalteit mocht er zijn en riep herinneringen op aan de vroegere draadomroep.

Op de tafel prijkten maar liefst twee ‘leeuwerikken’, Pacsirta I met een ECC81 (12AT7) en Pacsirta II met de eerder genoemde ECL86.
Kenmerkend voor deze laatste is de door Gyula bedachte AVC-regeling, door hem met CDC (Coil Damping Control) aangeduid.
Een extra wikkeling op de ingangskring wordt, onder invloed van het gedetecteerde signaal, door een FET (die zich als variabele weerstand gedraagt) in meer of mindere mate kortgesloten.
Klik voor een vergroot schema als PDFDeze signaalafhankele demping van de antennekring werkt in een woord verbluffend!

Werkelijk doodstil werd geluisterd naar hetgeen Gyula vertelde over o.a. de Q van spoelen, over het bepalen van de AL-waarde van te bewikkelen spoelvormen en over de gelijkloop-problematiek van antenne- en oscillatorkring (er zit tenslotte 455 kHz – de middenfrequentie – verschil tussen).

Jammer, voor spreker en toehoorders, dat veel wetenswaardigs achterwege moest blijven. Misschien ons in het vervolg toch maar beperken tot één spreker met één onderwerp?

Technische Avond

Geen van de 7 aanwezigen, inclusief de voorzitter achter de bar, had technische aspiraties dus bleef het beperkt tot koffie, een wijntje en het ophalen van herinneringen …

De bijeenkomsten in oktober 2008

Lezing van OM Joost Hilders – PA2EAR

De eerste repeater ..... en versie twee.Een boeiende lezing over de geschiedenis van de 2m-repeater PI3HLM en de omzwervingen die daarbij gemaakt zijn. Spreker ging uitgebreid in op de toegepaste techniek door de jaren heen.

Grote belangstelling dan ook voor de twee meegebrachte repeaters uit de beginjaren, overduidelijk producten van meesterbouwer Arie Bol PAøQHN (SK). Daarnaast schonk hij aandacht aan de repeater PI2RGK, die op 70cm actief is en aan de bakens PI7QHN op 70 cm, 23 cm en 13 cm.

vlnr: PA4ATI, PE1PAZ, PE1CVJ en de spreker PA2EARPA3CGG (L) in gesprek met PB2BNJoost gaf deze lezing namens de Repeater Groep Kennemerland (RGK) die al actief is sinds ca. 1978, destijds onder de bezielende leiding van PAøQHN.
RGK is niet gebonden aan enige vereniging en heeft uitsluitend de intentie zich dienstbaar op te stellen voor elke radioamateur die gebruik wil maken van haar repeaters. Gedurende al die jaren is RGK heel zuinig met haar financiële middelen omgesprongen om de repeaters in de lucht te houden, maar de tijden zijn veranderd.

Was voorheen het geld vooral nodig voor de techniek, nu gaat dit in versneld tempo op aan de kosten van elektriciteit, machtigingsgeld (voorheen gratis) en verzekeringen (verplicht).

New Old Stock voor de liefhebbersHet is duidelijk dat zonder financiële steun van gebruikers het in stand houden van de repeaters in de regio Kennermerland op de tocht komt te staan.
Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd en kunt u over maken op: Girorekening 708642 t.n.v. P.M. Jonker te Haarlem
onder vermelding van “Repeaters Kennemerland”.

Intussen was er ook nog een doos vol onderdelen (New Old Stock) voor de knutselende liefhebber (of was het bedoeld voor de verkoop in december?) op een tweetal tafels uitgestort.

Gelukkig geen gebrek aan bereidwillige handen om het spul te sorteren en in plastic zakjes onder te brengen.

Technische Avond

Het wordt eentonig … maar wederom slechts een handvol aanwezigen zonder technische aspiraties. En hoe gezellig het ook kan zijn, we laten een verslag van dit soort avonden voortaan maar achterwegen tot er iets zinvols valt te melden.

November 2008

Geen lezing

De aangekondigde lezing (en vermeld in Electron) van Harm Munk over radio astronomie voor de (zend)amateur ging helaas niet door.
De spreker liet weten deze maand door zijn werk helaas verhinderd te zijn.

Verkoopavond december 2008

Verkoop 2008Veilingmeester Sjaap PAøJCADe kwaliteit van de ingebrachte spullen was hoger dan in voorgaande jaren. Toch, zoals gebruikelijk, lage vraagprijzen en met Sjaak PAøJCA als veilingmeester, is succes dan ook gegarandeerd.

Waarom het bezoekersaantal wat tegen viel en we veel bekende gezichten misten op deze avond blijft alsnog een raadsel.

Ook de vaste boekhouders voor zo’n avond, Wim PE3WIM (links) en Theo PA1TO (midden) luisteren gespannen naar hetgeen Sjaak aanprijst.
Hier de door PB2BN ontworpen en gebouwde Magnetic Loop, die voor minder dan de koperprijs van eigenaar wisselde.

StellaVoor de vaste bezoekers is Stella geen onbekende.
Al menige avond ontlast zij PA3GJP van zijn bar-beslommeringen waardoor hij zich méér met zijn clubgenoten kan bezig houden.
Ook deze avond zag Stella toe dat het de aanwezigen aan niets ontbrak en dat ook het ‘podium-team’ van de bitterballen kon genieten.