Gebruik rekenmachine bij N en F examens

Van de commissie Opleiding Zendexamen is onderstaand bericht ontvangen met betrekking tot het gebruik van een rekenmachine tijdens het examen:

“alleen de nieuwe Casio rekenmachine FX-82NL mag worden gebruikt bij de examens radiozendamateur F en N;

Zoals bekend, mag de kandidaat geen eigen rekenmachine meenemen in de examenzaal. Hij krijgt de rekenmachine kort voor het examen in bruikleen verstrekt door het CBR en moet deze na het examen inleveren. Tot nu toe werd de Casio FX-82EX in bruikleen gegeven, maar die machine is niet meer verkrijgbaar en wordt over enige tijd bij het CBR niet meer gebruikt. Het nieuwe type is de Casio FX-82NL,”

Te lezen is dat op kort termijn de oude rekenmachines nog even beschikbaar blijven, hoe lang nog is de vraag en daarom gebruik de nieuwe machine en oefen daarmee omdat de invoer van de gegevens kan verschillen.

73 A. Nijveld PA0XAB Vz Cie Opl Zendexamen.