Aanspreekpunt EMC-EMF?

Storingsbestrijding in onze hobby is een onderwerp geworden waar we allemaal wel belangstelling voor hebben. Bij EMC/EMF ligt de nadruk op storingen van allerlei aard die wij in onze gewone woonomgeving ondervinden bij het uitoefenen van onze hobby.
De vraag is ondergaan we dit gelaten of kunnen/willen wij hier iets aan doen?

Gelukkig zijn zendamateurs altijd bezig met het bedenken van oplossingen.
Zo is binnen de VERON de EMC-EMF commissie hiermee al heel wat jaren aan de gang. Vanuit de VERON is nu het plan opgevat om de verschillende afdelingen in het land steeds meer te betrekken bij het signaleren en oplossen van voorkomende situaties.

Cursus in 2022

De EMC-EMF-commissie gaat in de periode van maart tot september 2022 op verschillende plaatsen in het land EMC-cursusdagen verzorgen. Deze EMC-EMF opleiding in onze regio Noord Holland wordt gefaciliteerd door afdeling den Helder.

De datum voor deze EMC-EMF opleiding zal, na de aanmeldingen, worden ingepland op een zaterdagochtend in het komende seizoen. Als afdeling kunnen we vertegenwoordigd worden door twee personen maar dit aantal kan eventueel uitgebreid worden.
De bedoeling van deze cursus is dat je daarna een van de EMC-aanspreekpunten in de afdeling wordt. De EMC-EMF commissie zal natuurlijk bijspringen waar nodig bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van specifieke problemen.

De deelnemers aan de cursus zullen in contact blijven met de EMC-EMF commissie en zullen jaarlijks (b.v. via een Teams-meeting) op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en ervaringen kunnen dan worden uitgewisseld.

De inhoud van deze EMC-EMF-training 2022 bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk.

THEORIE:

• EMC-richtlijn en de RZA
• VERON EMC-EMF commissie en het AT
• Smal- en breedband storingen
• Meest voorkomende stoorbronnen
• Stappenplan opsporen van stoorbronnen

PRAKTIJK:

• Luisteren en herkennen van storingen
• Lokaliseren van stoorbronnen binnen en buiten
• Oplossen van de storingen en hoe deze te (be)handelen
• Ondersteund met behandelen van vele praktijk gevallen met video’s van demonstraties van verschillende stoorbronnen.

Dus heb jij ook interesse in deze storingsproblematiek en wil je hiermee ook eens echt serieus aan de gang? Grijp je kans en meld je voor 15 januari 2022 aan voor deelname aan deze cursus bij onze secretaris Markus van der Vlugt – PE1HOY.