Artikelen door Redactie

Waardering

Zo nu en dan blijkt uit een reactie dat de inspanningen van bestuur, redactie en webmaster toch wel op prijs worden gesteld … Wat ben ik weer blij de email binnen met de Amstelstraler er bij! Lezen doe ik het met veel plezier ook al is hij niet van papier. In deze donkere dagen weet […]

Een First voor PE1DHR en PA3CGG

Op 2 meter (5 juli 2009) vanuit Bert’s nieuwe woonplaats: Oosterhout – NB Onder verre van ideale omstandigheden (wat mijn antenneopstelling betreft) hebben we gisteravond een vlekkeloze verbinding tot stand gebracht op 145.400 FM. Signaalsterkte was S3-4 en de ontvangst was bij 25 W onderhevig aan QSB maar bij 50 W ging het bijna ruisvrij. […]

PAøGE Silent Key

Ons bereikte het droevige bericht dat op maandag 2 maart 2009 is overleden: Jan de Vries PAøGE Jan was een van de oprichters van VERON Amstelveen en is 74 jaar geworden. Naar zijn wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.  

Nieuwe QSL-manager voor Rø2

Per 2 februari 2009 is Theo Scheltes, PA1TO, door de DQB-commissie aangesteld als Regionale QSL-manager (RQM) voor regio ø2. Op de eerstvolgende clubavond draagt PA3ALG de koffer over aan PA1TO en dient u vanaf dat moment voor alle QSL-aangelegenheden bij Theo aan te kloppen.

De Nieuwe Website www.pi4asv.nl

Het was even ‘aanpoten’ maar in ieder geval is de klus binnen een maand geklaard. Nog een enkele inactieve link naar een ‘gereserveerde’ pagina waar nog inhoud voor moet worden gegenereerd, maar we kunnen stellen dat per vandaag, 28 juni 2008, de ‘under construction’-status tot het verleden behoort. Hoe actueel en informatief deze site zal […]

Donatie Partytent

Monika PA3FBF draagt onze vereniging wel een bijzonder warm hart toe. Dankzij haar gulle donatie hebben we vanaf nu de beschikking over en prachtige grote partytent! De afgelopen velddagen hebben we daar al dankbaar gebruik van kunnen maken. Namens alle leden veel dank!  

Nieuwe website voor Aø2

Uw webmaster had het voornemen om rond de jaarwisseling een vernieuwde site voor de afdeling te activeren. Voornamelijk omdat het onderhoud van de in 2003 haastig en met beperkte kennis opgezette site nogal problematisch is, maar ook omdat na vijf jaar een opfrisbeurt zeker geen kwaad kan. De plotselinge vernieuwing van de VERON website en […]

Nieuwe mogelijkheid om de CW-kunst te beoefenen

Ons afdelingslid Monika PA3FBF wil iedereen bijstaan om de CW-vaardigheid te verbeteren. Zij is daartoe elke dinsdagavond vanaf 2100 lt QRV in de 2 m-band. Dus ook zendamateurs met een N-registratie kunnen hieraan deelnemen. Oproep op 144,050 MHz en dan vervolgens QSY naar 144,070 MHz. Monika komt terug met dezelfde snelheid waarmee wordt geseind, dus ook […]

VERON Amstelveen gaat Digitaal

Dit digitaal gaan van onze afdeling is op de jongste HH-vergadering meteen maar tot Thema voor 2008 verheven. In een aantal sessies (m.n. op de technische avonden) zal nader worden ingegaan op de rol en mogelijkheden die de PC kan spelen in het leven van de zend- en luisteramateur anno 2008. Hierbij wordt in theorie […]

Hoera !

Op 16 april 2008 ging in Aalsmeer de vlag in top. Gezien de begeleidende hoofdtelefoon kon het niet anders of het moest met Samuel, een van onze jeugdleden, te maken hebben. En inderdaad, Samuel slaagde die dag voor het Novice-examen en werd daarvoor door zijn ouders in de bloemetjes gezet. Ook ons andere jeugdlid Carl-David […]