Nieuwe website voor Aø2

Uw webmaster had het voornemen om rond de jaarwisseling een vernieuwde site voor de afdeling te activeren.
Voornamelijk omdat het onderhoud van de in 2003 haastig en met beperkte kennis opgezette site nogal problematisch is, maar ook omdat na vijf jaar een opfrisbeurt zeker geen kwaad kan.

De plotselinge vernieuwing van de VERON website en de daarmee gepaard gaande ‘ontkoppeling’ van geïntegreerde zaken op haar oude site, die nu als Website voor Experimenteel Radio Onderzoek (WERON) door het leven gaat, heeft het proces versneld.
Met de ‘ziel’ van de site gereed en omdat het onderhouden van twee sites niet alleen tijdverslindend maar ook zinloos is, wordt deze nieuwe PI4ASV-site ‘under construction’ per 31 mei 2008 vroegtijdig vrijgegeven.

Het navigeren op deze site is anders dan u gewend was, maar een surfende radio-amateur zal daar weinig moeite mee hebben.
Via deze kolom houden we u op de hoogte van de voortgang van de migratie.
Onderwijl kunt u via bovenstaande link naar de oude pagina’s voor de nog onverwerkte zaken.
Reacties en/of commentaar richten aan de webmaster PA3ALG