Old Timers Club

Naar de OTC-SiteDe in 1950 opgerichte OTC is geen vereniging in juridische zin, maar meer een besloten club van radio zendamateurs en hun partners die hun gemeenschappelijke achtergrond en belangstelling in regelmatig contact onderhouden.
Hiertoe wordt ééns per jaar een reünie georganiseerd waarbij de leden elkaar ontmoeten en onder een genoeglijk samenzijn ervaringen kunnen uitwisselen.
Een vast onderdeel is een interessante lezing of presentatie over een onderwerp dat nauw gerelateerd is aan het radio zendamateurisme.

Om lid te worden van de OTC moet een kandidaat door tenminste twee OTC-leden worden voorgedragen en bovendien gedurende 25 jaar of langer in het bezit zijn van een nederlandse “zendvergunning”, of de leeftijd van 65 jaar of ouder hebben bereikt en minstens 10 jaar in het bezit zijn van genoemde vergunning.
Voor meer informatie op het OTC logo klikken, of praat eens met een van de OTC-leden binnen de afdeling:
PA3ALG, PE1JAS, PAøJVC, PA7ZEE en PA1KW.