PA1BQN Silent Key

Ons bereikte het trieste bericht dat op 5 december 2021 ons lid en oud-bestuurslid Rob Diks PA1BQN is overleden.

Rob maakte van 1997 tot 2000 deel uit van het afdelingsbestuur en ontving in 1986 de Gouden Speld voor zijn verdiensten voor de Veron.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe met dit verlies.