PA1LOI Silent Key

PA1LOIOns bereikte het trieste bericht dat op 17 december 2020 ons lid en oud-bestuurslid
Louis van der Lugt PA1LOI
op 88-jarige leeftijd is overleden.

Louis haalde op latere leeftijd een zendmachtiging en heeft van 1995 t/m 2004 als penningmeester deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur en was na deze periode nog lange tijd een vaste bezoeker van de afdelingsactiviteiten.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe met dit verlies.