PA3BFH Silent Key

Het bestuur ontving het bericht dat ons afdelingslid Herman van den Berg PA3BFH is verleden.
Herman was een fanatiek DX-er en contester, voornamelijk in zijn favoriete mode CW.
QSL was voor hem een vanzelfsprekend iets: Buro, LoTW, eQSL, Clublog, QRZcom, DCL of Direct.

Zijn nabestaanden hebben een deel van zijn hobby-spullen aan de afdeling geschonken.
Het bestuur dankt hen hiervoor en wenst hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.