PAøBOG Silent Key

  • PA0BOGGedurende vele jaren verzorgde Kees de distributie van de Amstelstraler in zijn woonplaats Uithoorn.
    Toen wij het 3-maandelijkse pakketje medio augustus bij hem afleverden schrokken wij van zijn lichamelijke conditie, maar meer nog van hetgeen hij ons vertelde. Toch stond Kees er op om die bladen voor de maand september rond te brengen, maar betwijfelde of dat in het volgende kwartaal ook nog zou kunnen.

Al waren we dus voorbereid, toch kwam het nieuws van zijn overlijden op 13 december 2006 als een schok.

De indrukwekkende plechtigheid, o.a. vanwege de door Kees op zijn eigen orgel gespeelde werken van Bach, die voorafging aan de crematie vond plaats op maandag 18 december in Crematorium Bouwens, Noorddammerlaan 40, Uithoorn.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.