Uw QSL-kaarten en COVID19

Zoals het zich nu laat aanzien zullen er als gevolg van het coronavirus langere tijd geen afdelingsbijeenkomsten gehouden worden. Door dit virus is tevens het DQB gesloten en worden er momenteel geen QSL-kaarten verzonden.
Diegene voor wie ik nog QSL in de koffer heb kunnen hun QSL krijgen door mij een aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop te sturen.

Hier is te zien voor wie er QSL is.

De amateurs die van de mogelijkheid gebruik willen maken kunnen mij een email sturen die ik zal beantwoorden met opgave van de hoeveelheid aanwezige QSL zodat de envelop met de juiste porto kan worden gefrankeerd.

73
Theo PA1TO
pa1to@veron.nl