Velddagen 2008

De BBQ wordt opgestooktDe CW-velddagen in juni

We kunnen terugkijken op een enorm gezellige velddag waar niet de contest maar de barbecue centraal stond. Ik heb ongeveer een 38 BBQ’ers geteld die hun uiterste best deden om de door chef BBQ – Bert PE1DHR – klaargemaakte delicatessen te slechten.
Het was ook goed om de YL’s, XYL’s , QRP’ers en de Portugese vereniging erbij te hebben. Zo konden wij laten zien met wat voor een raadselachtige dingen wij bezig zijn.

Jeugdleden in actieHet aantal gemaakte CW verbindingen is niet hoog, 293 ten opzichte van de 1001 van vorig jaar. De sfeer was daarentegen erg goed en ik mag hopen dat alle toekomstige velddagen inclusief barbecue zullen zijn.

Aldus meldt Koert, die tevens de foto’s voor het album leverde, namens het velddagcomité 2008.
We misten enkele trouwe ‘opbouwers’ op zaterdag, maar meer nog voldoende ‘afbouwers’ op zondag. De vier paar handen zagen dan ook geen kans om al het materiaal weer naar de zolder van het clubhuis te sjouwen en hebben het maar op de eerste verdieping in de gang gezet, om het de volgende avond verder af te handelen.

De resultaten:

Band Verbindingen Multipliers
10 m 3 3
15 m 5 4
20 m 77 23
40 m 91 22
80 m 84 11
160 m 33 9

Waarmee de score voor de CW-contest op 66.312 komt.
Inderdaad, aanzienlijk lager dan die 443.555 van vorig jaar. Was het een gebrek aan CW-operators, beroerde condities, maakte de weelderige BBQ slaperig, of levert handmatig loggen zo wie zo meer punten op?

De totaalscore voor VHF bedraagt 23.992 punten:

Band Verbindingen Landen Squares Punten
2 m 19 3 9 2.707
6 m 22 11 19 21.285

Hier het fotoverslag juni 2008


Robert PD4FUNDe SSB-velddagen in september

De SSB-velddagen liggen weer achter ons. Ondanks het wisselvallige weer hebben de deelnemers zich weer uitstekend vermaakt.
Gezien de ervaringen met de velddagen in juni en het geringe aantal aanmeldingen had het organiserend comité besloten om niet alles van zolder te halen maar de deelnemers de gelegenheid te geven om te experimenteren met eigen antennes, knutsels en bouwsels.

Nadat Robert PD4FUN zaterdagmiddag Japan werkte konden voor hem de velddagen niet meer stuk.

BBQ BertBert PE1DHR en Luis PA3GJP waren gedrurende de zaterdag druk in de weer met de voorbereidingen voor de barbecue.
De op meesterlijke wijze door Bert bereide Duitse worstjes en ander barbecuevlees vonden gretig aftrek onder de aanwezigen. Dit deel van de velddag kan zonder meer geslaagd worden genoemd.
Uiteraard werden er ook nog verbindingen gemaakt op de diverse HF banden.

Ook in september schijnt de zon ...Zondagmorgen vroeg ging PI4ASV/P weer in de lucht en werden er gedurende de dag diverse verbindingen gemaakt. Helaas waren de weergoden ons zondag minder gunstig gestemd dan de dag ervoor. Dit kon echter de sfeer niet bederven.

Na alles afgebroken en opgeruimd te hebben verlieten men rond 16.00 uur het terrein en kon worden teruggekeken op weer een gezellig weekend.

Namens alle aanwezigen een woord van dank aan het velddagcomité en hen die hun steentje bijdroegen aan het welslagen van het tweede buitenevenement in 2008.
We gaan nu langzaam het winterseizoen in, maar menigeen denkt onderwijl al aan de volgende velddagen in 2009!

Hier het fotoverslag september 2008