Heeft u ons kunnen vinden?

Mooi. Ik heb er een halve dag over gedaan, en nog langer om toegang te krijgen tot de Aø2-pagina’s teneinde de benodigde updates uit te voeren.

Het Hoofdbestuur heeft gemeend om na een aantal jaren de website een nieuw gezicht te geven.

Aldus lezen wij op de “vernieuwde” site van de VERON.
Alleen jammer dat dit zonder enig overleg met afdelingen die hun pagina’s bij de VERON hebben ondergebracht, en ogenschijnlijk ook zonder de functionerende webmaster te raadplegen, tot stand is gekomen.
Jammer, omdat daarmee een site, waar de W3C richtlijnen en correct HTML taalgebruik hoog in het vaandel stonden en met een schat aan informatie, als donderslag bij heldere hemel vervangen wordt door een site “under construction” waarvan tot nu toe geen enkele pagina heelhuids door de W3C-validatie komt.
Jammer, dat de integratie van de afdelingssite met de moedersite op deze wijze teniet wordt gedaan .

U begrijpt dat uw webmaster geen enkele verantwoording draagt voor niet functionerende links, het ontbreken van afbeeldingen en andere onvolkomenheden, al zal hij de komende dagen zijn best doen om e.e.a. aan te passen.