VERON Amstelveen gaat Digitaal

Ham Radio DeLuxeDit digitaal gaan van onze afdeling is op de jongste HH-vergadering meteen maar tot Thema voor 2008 verheven.
In een aantal sessies (m.n. op de technische avonden) zal nader worden ingegaan op de rol en mogelijkheden die de PC kan spelen in het leven van de zend- en luisteramateur anno 2008.

Hierbij wordt in theorie en praktijk aandacht besteed aan:
De techniek van het (de)coderen van digitale signalen.
De techniek van het besturen van radio(zend)apparatuur d.m.v. software.
Praktische voorbereiding op het integreren van dit laatste.
De mogelijkheid tot het zelf vervaardigen van een digitale interface.
Praktijksessies waarin dieper op het gebruik van diverse software wordt ingegaan.

Wij zien u graag op donderdag 24 april a.s. om, middels de voordracht van Lex PE1CVJ, nader geïnformeerd te over het waarom, hoe en wat van dit initiatief. Ook de ‘digitaal actieve’ leden kunnen een bijdrage leveren in de kennisoverdracht op dit gebied.
Let ook op de agenda onder ‘Bijeenkomsten’ voor mogelijke aanvullende informatie. Binnenkort treft u in de hoofdindex bovenstaand logo aan, waarlangs u toegang krijgt tot alles wat betrekking heeft op Thema 2008 alsmede aanvullende relevante informatie.