Weer QSL-kaarten ontvangen

Uw QSL-manager heeft sinds maanden weer een pakket QSL-kaarten ontvangen van het DQB.
Hoe te handelen om ze in uw bezit te krijgen staat in een eerder bericht  Uw QSL-kaarten en COVID19