VERON Amstelveen gaat Digitaal

Ham Radio DeLuxeDit digitaal gaan van onze afdeling is op de jongste HH-vergadering meteen maar tot Thema voor 2008 verheven.
In een aantal sessies (m.n. op de technische avonden) zal nader worden ingegaan op de rol en mogelijkheden die de PC kan spelen in het leven van de zend- en luisteramateur anno 2008.

Hierbij wordt in theorie en praktijk aandacht besteed aan:
De techniek van het (de)coderen van digitale signalen.
De techniek van het besturen van radio(zend)apparatuur d.m.v. software.
Praktische voorbereiding op het integreren van dit laatste.
De mogelijkheid tot het zelf vervaardigen van een digitale interface.
Praktijksessies waarin dieper op het gebruik van diverse software wordt ingegaan.

Wij zien u graag op donderdag 24 april a.s. om, middels de voordracht van Lex PE1CVJ, nader geïnformeerd te over het waarom, hoe en wat van dit initiatief. Ook de ‘digitaal actieve’ leden kunnen een bijdrage leveren in de kennisoverdracht op dit gebied.
Let ook op de agenda onder ‘Bijeenkomsten’ voor mogelijke aanvullende informatie. Binnenkort treft u in de hoofdindex bovenstaand logo aan, waarlangs u toegang krijgt tot alles wat betrekking heeft op Thema 2008 alsmede aanvullende relevante informatie.

Hoera !

De vlag uit Samuel in de bloemetjes gezetOp 16 april 2008 ging in Aalsmeer de vlag in top. Gezien de begeleidende hoofdtelefoon kon het niet anders of het moest met Samuel, een van onze jeugdleden, te maken hebben.
En inderdaad, Samuel slaagde die dag voor het Novice-examen en werd daarvoor door zijn ouders in de bloemetjes gezet. Ook ons andere jeugdlid Carl-David legde die dag met goed gevolg het examen af. Maar daar bleef het niet bij, ook de overige zes examenkandidaten uit het ‘Opleidingsinstituut PA7ZEE’ gingen voldaan huiswaarts. Hierdoor ligt het percentage geslaagden nog steeds op 100 !
De sleutel tot dit succes? Vraag dat maar eens aan Geert. Prachtig om er weer 8 door onze afdeling opgeleide radiozendamateurs bij te hebben, t.w.: Samuel Hoogerwerf, Carl Scharnhorst, Frank Nijs, Nico Kuijper, Jan Zwart, Coos Keijser, Peter Elmers en Maurice Hunen.
Namens VERON Amstelveen: Van harte gefeliciteerd! Vanavond, 19 april zien we Samuel als PD1SAM in het Jeugdjournaal om 18:45 op Ned. 3

Heeft u ons kunnen vinden?

Mooi. Ik heb er een halve dag over gedaan, en nog langer om toegang te krijgen tot de Aø2-pagina’s teneinde de benodigde updates uit te voeren.

Het Hoofdbestuur heeft gemeend om na een aantal jaren de website een nieuw gezicht te geven.

Aldus lezen wij op de “vernieuwde” site van de VERON.
Alleen jammer dat dit zonder enig overleg met afdelingen die hun pagina’s bij de VERON hebben ondergebracht, en ogenschijnlijk ook zonder de functionerende webmaster te raadplegen, tot stand is gekomen.
Jammer, omdat daarmee een site, waar de W3C richtlijnen en correct HTML taalgebruik hoog in het vaandel stonden en met een schat aan informatie, als donderslag bij heldere hemel vervangen wordt door een site “under construction” waarvan tot nu toe geen enkele pagina heelhuids door de W3C-validatie komt.
Jammer, dat de integratie van de afdelingssite met de moedersite op deze wijze teniet wordt gedaan .

U begrijpt dat uw webmaster geen enkele verantwoording draagt voor niet functionerende links, het ontbreken van afbeeldingen en andere onvolkomenheden, al zal hij de komende dagen zijn best doen om e.e.a. aan te passen.

Nostalgie

VoDe CW-man Bert, thans PE1DHRlgens Bert, PE1DHR, is hij alle morsevaardigheden kwijt.

We hebben toch onze twijfels, nadat Bert met een oude polaroidfoto uit zijn militaire diensttijd op de proppen kwam van de klas waar seinen en opnemen werd geleerd.
En op die manier gedrild vergeet je het toch nooit meer?

Klik op de foto voor een grotere afbeelding en zie hoe weinig Bert veranderd is in al die jaren. Nou ja, met uitzondering van de dakbedekking dan …

Radiozendelingen op de Zelfbouwtentoonstelling in Apeldoorn

Temidden van de vele interessante radiotechnische ontwerpen van leden die er plezier in hebben zelf iets te ontwerpen, troffen we ook de promotors aan van het BTTF-programma, bij vele al bekend van de diverse lezingen in het land. Geert Paulides, PA7ZEE, toonde weer een compleet assortiment van ludieke ontvangertjes en oefenmateriaal voor de jeugdopleiding. Dat niet alles persé hoeft te worden gemonteerd op een gevouwen stuk aluminium is te zien op de foto van een ingenieuze goed werkende zendontvanger, een in een sigarenkistje ondergebracht goed werkend toestel waarmee al menige verbinding is gemaakt. Een opvallend detail is wel, dat Geert zelf geen sigaren rookt

  De sigarenkist TRX   A02-jeugdleden actief in de stand van Geert

Een paar stands verder stond PA3HDY Piet van Schagen, ook al geen onbekende, die voor de aardigheid de Synchrodyne uit 1947 weer eens in elkaar had gezet. Een wonderlijke detectiemethode met een Cowan-modulator (enigszins te vergelijken met een ringmodulator), Een op eenvoudig wijze minuscuul gebouwd apparaat met slechts één ECC82, wat vroege herinneringen opriep bij veelal oud-abonnees van het tijdschrift Radio Electronica. De belangstelling daarvoor was zo groot dat een der aanwezigen ter plaatse het schema natekende, terwijl even verder op de stand de schema’s en beschrijving voor het meenemen lagen. Op de foto is te zien dat niet alleen het schema werd nagetekend maar ook doorlopend zaken werden gefotografeerd. Het was overigens een heel gezellige dag mede door de perfecte organisatie.

Piet's Synchrodyne   Effe natekenen

Ook Bert PE1DHR leverde enkele plaatjes met kanttekeningen:

    Overzichtsfoto van de hal.   Wie bent u eigenlijk?

Foto van de hal waarop goed zichtbaar hoe druk het er om ca. 10.00 uur al was.
Later was er helemaal geen doorkomen meer aan.
Bij de stand van Gyula (L) en Piet waarvan de laatste na 5 jaar nog steeds vraagt als ik hem gedag zeg: ” Wie bent U eigenlijk?”

De kraam van Henk Askes   PA7ZEE en de jeugdleden Samuel en Carl.

Mijn favoriete kraam, de stand van Henk Askes, en PA7ZEE met kleinzoon Samuel (L) en Carl (R), jeugdleden.

Knutsels in pepermuntdoosjes ...   ... en knutsels in visblikjes.

Enkele voorbeelden van wat Geert zoal gebrouwen heeft.

PB2BN met spoek voor Bert.   Bij de spoel behorende rijm.

Ben had zichzelf een geintje beloofd nadat hij, na jaren zeuren van mijn kant en een faliekante mislukking om het zelf te doen, eindelijk een spoel voor me gemaakt had. Erg leuk idee, dank dank. Vooral leuk dat het op rijm was gezet.


Technieklessen op de Karel Eijkmanschool te Amstelveen

Karel Eijckmanschool“Ik wist niet dat techniek zo leuk was!”

De komende jaren moet de basisschool techniek in het lespakket opnemen.
De voorzitter bedacht dat dit een uitstekende gelegenheid is om onze prachtige Hobby uit te dragen.

Onder Opleiding-Scholen meer over deze geslaagde proef.

PAøBOG Silent Key

  • PA0BOGGedurende vele jaren verzorgde Kees de distributie van de Amstelstraler in zijn woonplaats Uithoorn.
    Toen wij het 3-maandelijkse pakketje medio augustus bij hem afleverden schrokken wij van zijn lichamelijke conditie, maar meer nog van hetgeen hij ons vertelde. Toch stond Kees er op om die bladen voor de maand september rond te brengen, maar betwijfelde of dat in het volgende kwartaal ook nog zou kunnen.

Al waren we dus voorbereid, toch kwam het nieuws van zijn overlijden op 13 december 2006 als een schok.

De indrukwekkende plechtigheid, o.a. vanwege de door Kees op zijn eigen orgel gespeelde werken van Bach, die voorafging aan de crematie vond plaats op maandag 18 december in Crematorium Bouwens, Noorddammerlaan 40, Uithoorn.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


Verruiming N-vergunning

Met ingang van 7 december mogen N-vergunninghouders uitkomen op een deel van de HF-banden volgens onderstaande tabel en met een toegestaan zendvermogen van 25 watt PEP.
40 meterband: 7,050 – 7,100 MHz
20 meterband: 14,000 – 14,250 MHz
10 meterband: 28,000 – 29,700 MHz

PI4ASV CW-Ronde

PAøIF met CW op de International School of AmsterdamElke vrijdag om 1900 uur (locale tijd) op frequentie 3579 kHz.
Primair ter bevordering van de telegrafie-vaardigheid, maar voor rondeleider PAøIF wel zo leuk als ook de gevorderde sleutelaar eens van zich laat horen.

Vast onderdeel van de ronde zijn twee door Jaap uitgezonden tekstblokken van 5 minuten elk, met een snelheid van resp. 12 wpm en 15 wpm (of 15 en 18 wpm). De tekst is afkomstig uit Electron, zodat na afloop op fouten kan worden gecontroleerd.

Uw reacties m.b.t. deze “tekst-runs” graag naar Jaap: pa0if”at”amsat.org

Sailing ORION

In Amstelstraler no. 2 van 2005 (Een terugblik op een cursus) was te lezen dat het radioamateurechtpaar Pieter en Arjanne, samen met hun QRPietertjes Hedwig (3) en Leendert (6), een wereldreis zouden gaan maken in hun zeiljacht ORION. Op hun goed verzorgde website: Sailing ORION leest u meer over dit jaren durende zeilavontuur.