Technieklessen op de Karel Eijkmanschool te Amstelveen

Karel Eijckmanschool“Ik wist niet dat techniek zo leuk was!”

De komende jaren moet de basisschool techniek in het lespakket opnemen.
De voorzitter bedacht dat dit een uitstekende gelegenheid is om onze prachtige Hobby uit te dragen.

Onder Opleiding-Scholen meer over deze geslaagde proef.

PAøBOG Silent Key

  • PA0BOGGedurende vele jaren verzorgde Kees de distributie van de Amstelstraler in zijn woonplaats Uithoorn.
    Toen wij het 3-maandelijkse pakketje medio augustus bij hem afleverden schrokken wij van zijn lichamelijke conditie, maar meer nog van hetgeen hij ons vertelde. Toch stond Kees er op om die bladen voor de maand september rond te brengen, maar betwijfelde of dat in het volgende kwartaal ook nog zou kunnen.

Al waren we dus voorbereid, toch kwam het nieuws van zijn overlijden op 13 december 2006 als een schok.

De indrukwekkende plechtigheid, o.a. vanwege de door Kees op zijn eigen orgel gespeelde werken van Bach, die voorafging aan de crematie vond plaats op maandag 18 december in Crematorium Bouwens, Noorddammerlaan 40, Uithoorn.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


Verruiming N-vergunning

Met ingang van 7 december mogen N-vergunninghouders uitkomen op een deel van de HF-banden volgens onderstaande tabel en met een toegestaan zendvermogen van 25 watt PEP.
40 meterband: 7,050 – 7,100 MHz
20 meterband: 14,000 – 14,250 MHz
10 meterband: 28,000 – 29,700 MHz

PI4ASV CW-Ronde

PAøIF met CW op de International School of AmsterdamElke vrijdag om 1900 uur (locale tijd) op frequentie 3579 kHz.
Primair ter bevordering van de telegrafie-vaardigheid, maar voor rondeleider PAøIF wel zo leuk als ook de gevorderde sleutelaar eens van zich laat horen.

Vast onderdeel van de ronde zijn twee door Jaap uitgezonden tekstblokken van 5 minuten elk, met een snelheid van resp. 12 wpm en 15 wpm (of 15 en 18 wpm). De tekst is afkomstig uit Electron, zodat na afloop op fouten kan worden gecontroleerd.

Uw reacties m.b.t. deze “tekst-runs” graag naar Jaap: pa0if”at”amsat.org

Sailing ORION

In Amstelstraler no. 2 van 2005 (Een terugblik op een cursus) was te lezen dat het radioamateurechtpaar Pieter en Arjanne, samen met hun QRPietertjes Hedwig (3) en Leendert (6), een wereldreis zouden gaan maken in hun zeiljacht ORION. Op hun goed verzorgde website: Sailing ORION leest u meer over dit jaren durende zeilavontuur.