Leesmap januari 2022

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Aanspreekpunt EMC-EMF?

Storingsbestrijding in onze hobby is een onderwerp geworden waar we allemaal wel belangstelling voor hebben. Bij EMC/EMF ligt de nadruk op storingen van allerlei aard die wij in onze gewone woonomgeving ondervinden bij het uitoefenen van onze hobby.
De vraag is ondergaan we dit gelaten of kunnen/willen wij hier iets aan doen?

Gelukkig zijn zendamateurs altijd bezig met het bedenken van oplossingen.
Zo is binnen de VERON de EMC-EMF commissie hiermee al heel wat jaren aan de gang. Vanuit de VERON is nu het plan opgevat om de verschillende afdelingen in het land steeds meer te betrekken bij het signaleren en oplossen van voorkomende situaties.

Cursus in 2022

De EMC-EMF-commissie gaat in de periode van maart tot september 2022 op verschillende plaatsen in het land EMC-cursusdagen verzorgen. Deze EMC-EMF opleiding in onze regio Noord Holland wordt gefaciliteerd door afdeling den Helder.

De datum voor deze EMC-EMF opleiding zal, na de aanmeldingen, worden ingepland op een zaterdagochtend in het komende seizoen. Als afdeling kunnen we vertegenwoordigd worden door twee personen maar dit aantal kan eventueel uitgebreid worden.
De bedoeling van deze cursus is dat je daarna een van de EMC-aanspreekpunten in de afdeling wordt. De EMC-EMF commissie zal natuurlijk bijspringen waar nodig bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van specifieke problemen.

De deelnemers aan de cursus zullen in contact blijven met de EMC-EMF commissie en zullen jaarlijks (b.v. via een Teams-meeting) op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en ervaringen kunnen dan worden uitgewisseld.

De inhoud van deze EMC-EMF-training 2022 bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk.

THEORIE:

• EMC-richtlijn en de RZA
• VERON EMC-EMF commissie en het AT
• Smal- en breedband storingen
• Meest voorkomende stoorbronnen
• Stappenplan opsporen van stoorbronnen

PRAKTIJK:

• Luisteren en herkennen van storingen
• Lokaliseren van stoorbronnen binnen en buiten
• Oplossen van de storingen en hoe deze te (be)handelen
• Ondersteund met behandelen van vele praktijk gevallen met video’s van demonstraties van verschillende stoorbronnen.

Dus heb jij ook interesse in deze storingsproblematiek en wil je hiermee ook eens echt serieus aan de gang? Grijp je kans en meld je voor 15 januari 2022 aan voor deelname aan deze cursus bij onze secretaris Markus van der Vlugt – PE1HOY.

Leesmap december 2021

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Corona en clubavonden november en december 2021

Beste leden,

Het zal niemand ontgaan zijn, de positieve testen per dag reizen de pan uit, nieuwe beperkende maatregelen zijn van kracht en er dreigen er nog meer te komen.
In de Meent zijn mondkapjes inmiddels verplicht gesteld.
Maar hoewel 1,5m een dringend advies is, is dit natuurlijk wel wenselijk om op te volgen.

Dit stelt het bestuur voor een dilemma: op de locatie zelf en in de ruimte, de boekenkamer, kunnen wij de anderhalve meter niet garanderen.
Dat zou betekenen dan we met QR codes moeten gaan werken. Maar ga je dan leden wegsturen als die een rood vinkje laten zien of als ze hun ID bewijs vergeten zijn?
En dan nog heb je geen garantie dat er niet toch iemand het virus bij zich draagt.

Nu is er altijd risico, maar om het nu extra op te zoeken?
Het bestuur heeft hier een aantal dagen flink mee geworsteld, want het is een moeilijke afweging.
Vooral omdat we weten dat iedereen super graag weer bij elkaar komt. Dat geldt ook voor ons natuurlijk.

Echter ontkomen we er niet aan. Helaas kunnen we bijna niet anders dan toch de club avonden voor november en december te annuleren.
Hoe balen het ook is, de gezondheid van onze leden is van de hoogste prioriteit.

Wij balen hier enorm van, dat mogen jullie gerust weten.
En als het veilig anders had gekund, hadden we dat gedaan.

Waarom dan ook meteen december? Heel simpel, alle informatie van het RIVM wijst op een piek in december en met alle oplopende cijfers verwachten we gewoonweg niet dat er voor die tijd ook maar iets versoepelt gaat worden, in tegendeel waarschijnlijk.

Omdat december met de verkoping ook meteen de drukst bezochte avond is, is daarmee het risico ook groter.
Wij denken er wel over na om de verkoping eventueel in het voorjaar in te halen.
Maar alles zal afhangen van de maatregelen die dan gelden.

Beste radio vrienden, het doet ons verdriet als bestuur wederom de avonden te moeten annuleren.
Gelukkig hebben we het SSB weekend in redelijke veiligheid kunnen organiseren dit jaar, maar meer zit er helaas niet in.

Wij wensen een ieder goede gezondheid toe en pas goed op jezelf.

Namens het bestuur,
Andor PA9D
Voorzitter

Leesmap oktober 2021

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Bijeenkomsten november en december

Beste leden,

Het was of februari of maart 2020 dat we voor het laatst fysiek een clubavond mochten organiseren of waarvan we het veilig genoeg vonden om dit te overwegen.
Het bestuur heeft altijd de gezondheid van haar leden voorop gesteld in de beslissing of we überhaupt iets fysieks durfden te organiseren.

Het SSB veldweekend afgelopen september, natuurlijk buiten en met prachtig weer, was een eerste en ook zover bekend geslaagde proef.
Nu dat de maatregelen al een tijdje weer versoepeld zijn, durfen ook wij heel voorzichtig 2 avonden te plannen.

Terwijl ik dit schrijf echter, zijn al een tijdje de cijfers weer aan het oplopen. We zijn er nog zeker niet vanaf en voorzichtigheid blijft geboden.
maar toch ben ik heel erg blij jullie te mogen uitnodigen voor de clubavond in november en december 2021 in de Meent in Amstelveen.
En wel op:
–  dinsdag 9 november 2021  20:00 uur
–  dinsdag 13 december 2021 20:00 uur

In december zullen we weer de jaarlijkse verkoping organiseren.

Mochten de corona regels daar aanleiding toe geven, zullen we om een QR code vragen. Vooralsnog is dat voor de Meent niet noodzakelijk.
En natuurlijk houden we de situatie in de gaten en vragen je voordat je naar de clubavond komt, even je mail te checken. In deze tijden weet je het maar nooit.
En natuurlijk blijft gelden: bij klachten blijf je thuis.

Rest mij te zeggen dat het bestuur er naar uit ziet jullie weer fysiek op een clubavond te mogen ontvangen.

Tot november of december of beiden natuurlijk.

namens het bestuur,
Andor PA9D
Voorzitter

 

Leesmap oktober 2021

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Hulp gevraagd

Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Ik heb een motorboot met een marifoon. De antenne is defect. Als rechtgeaarde knutselaar met een elektronica achtergrond probeer ik zelf een 3/4 lambda antenne te maken van 10mm alu buis. Helaas zonder het verwachte/gewenste resultaat.

Mijn vraag luid: kunt u mij in contact brengen met een Radiozendamateur in Nieuwkoop of directe omgeving die bereid is om mij te helpen met mijn project. Het gebrek aan een SWR- en powermeter samen met mijn volledig verroeste kennis van antennes breekt mij de figuurlijke nek.

Reactie(s) graag naar de secretaris Markus PE1HOY

Leesmap september 2021

De nieuwe leesmap is nu uit. Wat die zoal te bieden heeft, ziet u hier

Nieuw Project

In de sectie Techniek een nieuw project van Markus PE1HOY: De Power Go Box.